Door Martien Louwers op 11 juli 2016

Behoud succesfactoren Arnhemse wijkaanpak!

Arnhem kent al heel lang een succesvolle wijkaanpak. In het overleg tussen bewoners, gemeente, corporaties en andere instellingen zijn er zichtbare verbeteringen doorgevoerd in o.a. de wijken Klarendal en Malburgen. Betrokken bewoners hebben zich jarenlang ingezet voor de verbetering van hún wijk.

Met “van wijken weten” worden er veel meer taken op het niveau van de wijk belegd. Een nieuwe werkwijze vraagt ook om een herijking van de samenwerking met bewoners. Het lijkt er nu op dat het college de expertise die is opgebouwd niet meeneemt maar afbreekt in de nieuwe werkwijze. De PvdA heeft begrepen dat het opbouwwerk en participatiewerk volledig worden afgebouwd en dat bestaande bewonersoverleggen in de vorm van wijkplatforms ophouden te bestaan. Ook het blog-platform Arnhem Direct berichtte hierover.

De PvdA heeft al vaker aangegeven de huidige successen van de wijkaanpak te willen behouden en was tot op heden in de veronderstelling dat deze geïntegreerd zou worden in de nieuwe werkwijze met de wijkteams leefomgeving. De PvdA zal daarom vanavond de verantwoordelijk wethouder vragen waarom er gekozen wordt om de succesvolle Arnhemse wijkaanpak niet voortgezet zal worden in de nieuwe werkwijze en hoe het college de zeggenschap van bewoners in de nieuwe aanpak gaat vormgeven. Daarbij wil de fractie ook van het college weten op welke wijze het ervoor gaat zorgen dat bewoners die al jaren betrokken zijn bij hun wijk gemotiveerd blijven dat te blijven doen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers