Door Eric Greving op 27 maart 2017

Samen met de buurt

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in de wijk wonen.

Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad tegen het toenmalige plan voor de ondergrondse supermarkt gestemd. We herinneren ons allemaal de volle tribunes, de folders en het lied tegen de zogenaamde shopbak. En natuurlijk 140 zienswijzen tegen het bestemmingsplan.
Na 21 mei 2013 heeft de ontwikkelaar een klankbordgroep in het leven geroepen en met deze groep bewoners en ondernemers is gewerkt aan dit nieuwe plan. De PvdA ziet dat er nu een veel beter plan ligt. Het parkeren is ondergronds, de inpassing in de omgeving o.a. door het groene dak is beter, de supermarkt is kleiner en de aansluiting met bestaande ondernemers is verbeterd. Goede punten die voortkomen uit luisteren naar wat er leeft in de buurt. Het draagvlak is dan ook veel beter.

Echter, er mag niet voorbij gegaan worden aan de bewoners in de directe schil van het terrein waar de supermarkt komt. Hun zorgen zijn begrijpelijk en op sommige punten ook terecht.  Ook deze zorgen dienen gehoord te worden. De PvdA is dan ook blij dat de klankbordgroep door gaat tot drie maanden na opening van de supermarkt. In de klankbordgroep kan gesproken worden over de punten die nog leven bij de bewoners.

Maar de PvdA heeft hier wel zorgen over. We merken bij de voorstanders en initiatiefnemers dat ze van mening zijn dat er nu wel genoeg gedaan is en we merken bij de bewoners uit de directe schil dat het vertrouwen dat er nog verder geluisterd wordt afneemt. De PvdA was dan ook blij dat de ontwikkelaar de gemeente heeft uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. De gemeente kan een rol spelen tussen de bewoners en de initiatiefnemers. Zorgen dat belangen goed worden afgewogen. Juist na vaststelling van het bestemmingsplan is het van belang dat er afspraken worden gemaakt met bewoners. Er is gesproken over een bewonersconvenant en ons lijkt dit een goed instrument om afspraken te maken over bijvoorbeeld laden en lossen, licht- en geluidhinder, winkelwagentjes, de koeling op het dak, de verdere inpassing in het groen en de mogelijke overlast voor bewoners bij de ingang aan de Oranjestraat. Daarnaast stellen wij voor om in ieder geval 1 extra bewoner uit de directe schil aan de klankbordgroep toe te voegen. De belangen die in de klankbordgroep dienen betreffen in deze fase vaak de direct omwonenden en het is van belang dat dit niet ondergesneeuwd wordt door argumenten van mensen die veel verder van het gebied afwonen.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving