Behoud Willemeen

Door Eric Greving op 27 februari 2019

Willemeen is een poppodium in Arnhem waar welzijn en cultuur op een unieke manier samen komen. Een poppodium dat al tientallen jaren vele jongeren bereikt via muziek en andere activiteiten. Willemeen krijgt van de gemeente een subsidie voor welzijn (jongerenwerk) en cultuur. In januari heeft het college het besluit naar buiten gebracht om de cultuursubsidie aan Willemeen in de huidige vorm te stoppen en Luxor Live in de gelegenheid te stellen hier een plan voor te maken. Dit besluit heeft voor veel onrust gezorgd bij de vele vrijwilligers, jongerenwerkers en bezoekers van Willemeen. Mede op verzoek van de PvdA is dit onderwerp geagendeerd in de gemeenteraad. De PvdA is namelijk van mening dat Willemeen in zijn huidige vorm behouden dient te blijven. Dit betekent dat welzijn en cultuur met elkaar verbonden blijven. Natuurlijk moet er ruimte zijn om meer jongeren te bereiken, maar wel met behoud van het huidige unieke karakter van Willemeen.

Willemeen is een uniek poppodium met een bijzondere sfeer. Een poppodium dat bij veel mensen mooie herinneringen oproept. Natuurlijk doen veel poppodia dat, maar Willemeen is toch anders. Anders omdat hier cultuur en welzijn samen komen. Vrijwilligers kunnen hier groeien en als je de verhalen hoort heeft Willemeen al veel jongeren de mogelijkheid geboden om verder te komen in hun leven. Dat kan door achter de bar te staan bij een concert of bij de deur, maar dat kan ook door iets te organiseren, maar het kan ook door overdag samen te zijn en huiswerk te maken. Dit alles gebeurt in Willemeen. Willemeen is niet alleen een poppodium, Willemeen is een plek waar cultuur jongeren letterlijk een podium geeft. Een plek waar jongeren ook zichzelf kunnen zijn.

De PvdA heeft de afgelopen weken vele vrijwilligers, jongerenwerkers, bezoekers en andere betrokken gesproken. Allen spreken zij over de unieke verbinding tussen welzijn en cultuur. De PvdA vindt dat deze verbinding moet blijven. De afgelopen weken hebben ook iedereen wakker geschud. In die zin is er ook iets goed gebeurd. Partijen willen dolgraag met elkaar aan de slag om te laten zien dat Willemeen in zijn huidige vorm een belangrijke bijdrage levert aan de stad. Hierbij is er ruimte voor verbreding om nog meer jongeren te bereiken.

In de gemeenteraad hebben de PvdA, de SP, Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal, GroenLinks, en de Arnhemse Ouderenpartij een motie ingediend om Willemeen extra tijd te geven om alsnog tot een plan te komen dat recht doet aan het unieke karakter van Willemeen, waarbij welzijn en cultuur integraal zijn verbonden en met draagvlak bij vrijwilligers en jongerenwerkers. Deze motie is unaniem aangenomen in de raad. Hiermee wordt geregeld dat Willemeen kan werken aan een plan dat gebaseerd is op het succesvolle verleden en ruimte biedt aan verbreding om nog meer jongeren te bereiken. Een mooi resultaat voor de vele vrijwilligers en bezoekers die de afgelopen weken hard gevochten hebben voor het behoud van Willemeen.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving