Door Ria de Vries op 14 juli 2017

Blij met ontwikkelingen rond Presikhaaf Bedrijven

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven unaniem besloten dat de huidige medewerkers van Presikhaaf aan de slag gaan in het werkbedrijf Arnhem. Daarmee is veel onrust rond de toekomst van het werkbedrijf weggenomen en is blijvende samenwerking in de regio ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gegarandeerd.

Nadat in december vorig jaar bleek dat de onderhandelingen met stichting Goed Werkt op niets waren uitgelopen publiceerde de PvdA regio Arnhem al een gezamenlijke verklaring waarin werd opgeroepen tot een constructieve en toekomstgerichte dialoog waarin de toekomst van mensen centraal staat. Het is goed dat nu in ieder geval voor de huidige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven duidelijk is waar hun gezamenlijke toekomst ligt.  

De PvdA zal blijven toezien op de verdere ontwikkeling van werkbedrijf Arnhem. Goed werk voor iedereen is en blijft ons uitgangspunt. Maar daarmee zijn we er niet. Want er staan in onze regio nog veel te veel mensen langs de kant. Zonder perspectief. In onze verklaring van december vroegen wij daarom aandacht voor een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarop voor iedereen plaats is. Want iedereen verdient kansen op werk en nu de economie weer aantrekt en de werkeloosheid daalt is het een dure plicht ervoor te zorgen dat iedereen daarvan kan profiteren. Daarom staan wij als PvdA voor echte banen, geen werk met behoud van uitkering, geen draaideurconstructies die mensen uit de bijstand via tijdelijk werk weer in de bijstand helpen.

In de regio blijven afdelingen bovendien samenwerken en wij roepen gemeenten op om ook steeds de samenwerking te blijven zoeken. In Provinciale Staten kondigde fractieleider Peter Kerris bovendien op 28 juni aan dat de Statenfractie in het najaar komt met plannen onder de noemer Gelderland Werkt. Zo werkt de PvdA op lokaal, regionaal en provinciaal niveau aan goed werk voor meer mensen.

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries