Door Ria de Vries op 9 juni 2017

Weet jij de weg naar beschut werk?

Arnhemmers, die een indicatie nodig hebben bij het UWV voor een beschermde werkomgeving en extra begeleiding, het zogeheten beschut werk, zullen niet actief door de gemeente Arnhem aangemeld worden. Zij moeten dit zelf aanvragen. Maar hoe doe je dat?

De PvdA Arnhem heeft zich altijd ingezet voor beschut werk voor Arnhemmers die een beschermde werkomgeving en extra begeleiding nodig hebben om mee te kunnen doen aan het arbeidsproces. Werk kunnen doen en daarvoor betaald krijgen, net als andere mensen die een baan hebben, en meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Het geeft zelfvertrouwen en zelfrespect, als je mee kan doen aan het arbeidsproces.

De gemeente Arnhem was niet van plan om beschut werk als onderdeel van de participatiewet te realiseren. Gelukkig is er nu een verplichting vanuit het Rijk, waardoor ook Arnhemmers weer een indicatie beschut werk kunnen krijgen via het UWV. Arnhem moet voor deze groep voor een beschutte werkplek zorgen. De gemeente Arnhem wil niet zelf mensen actief aanmelden bij het UWV voor een indicatie.

Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat iedereen in Arnhem goed geïnformeerd wordt over de te nemen stappen om een indicatie aan te vragen. We willen graag de informatie delen die de Rijksoverheid hierover verspreidt. Onderstaande link geeft alle informatie die je nodig hebt om zelf bij het UWV een aanvraag voor een indicatie beschut werk te doen.

Rijksoverheid: Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries