Door Ria de Vries op 1 mei 2016

College laat minima betalen voor tekort armoedebeleid

De PvdA heeft met verbazing kennisgenomen van de beleidsnota ‘doorontwikkeling armoedeagenda en schulddienstverlening’. Het college wil de gemeentelijke belastingen voor Arnhemmers met een inkomen op of onder de 100% van het sociaal wettelijk minimum in de toekomst niet meer volledig kwijtschelden. Zij moeten een deel (iets minder dan 50%) van de afvalstoffenheffing zelf gaan betalen.Het college wil op die manier een deel van het tekort op de Armoedeagenda financieren. Een tekort dat is ontstaan omdat steeds meer Arnhemmers een beroep doen op de schulddienstverlening.

De PvdA maakt zich er hard voor om mensen op én onder de grens van het sociaal minimum zoveel mogelijk te ontzien, dan wel te compenseren door middel van bijzondere bijstand en kwijtschelding. 100 euro extra kosten per jaar is voor de minima in onze stad een heel hoog bedrag. Arnhem werkt toe naar een systeem waar ‘de vervuiler betaalt’. Zo’n systeem maakt het mogelijk de hoogte van de afvalstoffenheffing omlaag te brengen door het afval beter te scheiden. Maar ook dan blijven er kosten voor minima bestaan. De PvdA wil de kwijtschelding ook in het nieuwe systeem behouden en diende daarvoor in 2012 al een motie in bij de vaststelling van het afvalplan 2012 -2020. Destijds was afgesproken het nieuwe tarievenstelsel in 2016 te bespreken. In het armoedebeleid wordt daar nu een voorschot opgenomen.

Het is erg vreemd dat nota bene een SP-wethouder de rekening van het tekort op de Armoedeagenda wil neerleggen bij de minima zelf. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen. Wethouder Elfrink legt de bezuiniging daar waar het er helemaal niet af kan: bij de financieel zwaksten in onze samenleving. De PvdA zal dan ook op zoek gaan naar een manier waarop de minima ook in de toekomst kwijtgescholden kunnen worden van de gemeentelijke belastingen. Het is de wereld op z’n kop als door het armoedebeleid van het college mensen nog verder in de schulden zouden komen.

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries