Door op 15 april 2013

College maakt selectie in eigen voordeel bij referendum-brief

Arnhemmers moeten een weloverwogen oordeel kunnen leveren over het kunstencluster. Maar dan moet het college hen wel alle feiten geven. De PvdA-fractie roept het college op om eerlijke informatie te verstrekken.

Opmerkelijk mooi-weer-verhaal
Op 15 mei vindt het referendum over de cultuurgebouwen plaats. In de aanloop naar dit referendum onderneemt het college van burgemeester en wethouders helaas opmerkelijke stappen. Allereerst organiseert ze alvast een bijeenkomst om over de toekomstige invulling van het huidige museumgebouw aan de Utrechtseweg te ‘brainstormen’, zonder te willen afwachten wat de uitslag van het referendum is. Opmerkelijk. Vervolgens kan men in de Arnhemse Koerier onder de kop “Referendum Kunstencluster” een eenzijdig mooi-weer-verhaal lezen over het kunstencluster. Daarin worden de belangrijkste argumenten door het college gemakshalve even weggelaten: niets over de kosten van kunstencluster (50,3 miljoen euro waarvan 32 miljoen voor de nieuwbouw van museum en filmhuis), niets over het feit dat het museum gaat verhuizen en een markant gebouw achterlaat en niets over de aanleiding van het referendum. Nog opmerkelijker!

Cruciale informatie verzwegen
Door cruciale informatie te verzwijgen over het kunstencluster doet het college er alles aan om dit referendum te laten mislukken. De tekst op de gemeentepagina van de Arnhemse Koerier meldt: “Hieronder vind u informatie over het referendum en het kunstencluster, zodat u  uw keuze op 15 mei een weloverwogen keuze kunt maken.” Weloverwogen? Op deze manier kan de Arnhemmer niet een weloverwogen keuze maken over dit project. Daarvoor moet het college het hele verhaal vertellen. Ook wordt er niet gemeld dat je een volmacht kunt geven aan een ande,r zodat hij of zij namens jou kan gaan stemmen. Een eerlijke regel van het referendum, helaas verzwegen door het college.

Onjuiste one-liners
Met onjuiste one-liners als “het nieuwe kunstencluster wordt hét culturele hart van Arnhem” probeert de tekst de lezer eenzijdig te beïnvloeden. Onlangs kregen ik en andere raadsleden nog te horen dat de ontwikkeling van het Rijnbooggebied en de bouw van het kunstencluster niet aan elkaar gekoppeld moeten worden, maar nu lees ik dat “zonder deze trekker (het kunstencluster) de vernieuwing  van het gebied waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten.” Een compleet tegenovergestelde boodschap.

Eerlijke informatie
De PvdA-fractie roept het college op om eerlijke informatie te verstrekken over het project. Informatie die huis-aan-huis wordt verspreidt, moet eerlijke informatie zijn. Nu gaat er een mooi-weer-verhaal in de brievenbus. Terwijl we in de gemeenteraad hebben afgesproken dat er geen PR-budget beschikbaar worden gesteld voor campagnes. Een regel waar het college zich dus niets van aan trekt.

Een verstandiger alternatief voor het kunstencluster ligt voorhanden. Kies 15 mei voor het verstandige alternatief en stem nee bij het referendum.