De Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

Door Ria de Vries op 27 maart 2019

De PvdA heeft na het aannemen van de motie toegankelijke gebouwen in 2017 gewacht op het moment dat het voorstel voor een Arnhemse norm voor toegankelijkheid zou komen.
Wij zijn blij dat dit raadsvoorstel, op initiatief van onze wethouder, nu ter besluitvorming voorgelegd werd .
Het amendement dat de PvdA heeft ingediend is overgenomen door collega partijen. Mooi dat ook collega partijen het met de PvdA eens zijn dat de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid direct moet worden uitgevoerd.
De PvdA is trots dat de raad de Arnhemse Standaard voor Toegankelijkheid die door de PvdA in gang is gezet een warm hart toedraagt, en het raadsvoorstel vandaag heeft aangenomen !

Ria de Vries

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries