Door op 4 maart 2014

De politiek moet er zijn voor jongeren

De afgelopen weken bezocht ik verschillende jongerencentra om met in plaats van over jongeren te praten. Jongeren zoals ik zelf. Jongeren met allerlei wensen en zorgen voor de toekomst. De mooiste wensen vaak. Maar met hele reële zorgen ook. De hindernissen én mogelijkheden die zij tegen komen, daar kan de politiek bij helpen. Sterker nog, daar moet de politiek bij helpen. Daarover ga ik vanavond in debat.

Perspectief op de arbeidsmarkt
Door de diepe economische crisis vormt de stijgende jeugdwerkloosheid een groot obstakel voor jongeren die met of zonder diploma een plek op de arbeidsmarkt proberen te veroveren. De PvdA wil jongeren perspectief bieden om kennis, sociale vaardigheden en creativiteit te ontplooien. Dat doen we door jongerencoaches in te zetten die jongeren intensief begeleiden bij het solliciteren naar een stage of baan. De jongerencoaches zoeken daarnaast actief contact met werkgevers om hen te stimuleren meer stage- en werkplekken te creëren.

Stagefonds en online stagebank
De PvdA roept een stagefonds in het leven. Bedrijven en instellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van opleidingen waarvoor veel arbeidsmarktkansen zijn en waarbij veel vraag is naar stageplekken, krijgen een bijdrage voor de kosten van stagebegeleiding. En wat ons betreft komt er een centrale online stagebank in Arnhem, waar alle stages makkelijk en overzichtelijk te vinden zijn.

Discriminatie is onacceptabel
Nog steeds worden veel jongeren in Arnhem geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven. Dat is volstrekt onacceptabel. De PvdA wil daarom dat de gemeente Arnhem geen zaken meer doet met bedrijven waarvan is gebleken dat zij zich schuldig maken aan discriminatie. Ook wil ik dat de gemeente Arnhem een app ontwikkelt voor smartphones waardoor de bekendheid van Meldpunt Discriminatie groter wordt en het melden van discriminatie laagdrempeliger.

Jongerencentra behouden
Goedlopende jongerencentra met een belangrijke functie voor jongeren in de wijk blijven open. We zetten in op voldoende ontmoetingsplekken en beter gebruik van bestaande locaties in de wijk. In iedere wijk moeten er kwalitatief goede sportvoorzieningen zijn. De voorzieningen in de wijk dienen voor iedereen toegankelijk te zijn voor een breed publiek. Alle jongeren moeten zich thuis en welkom voelen in hun eigen buurt.

Dance-evenementen

Dance-evenementen dragen bij aan het rijke culturele leven in onze stad en bieden vermaak voor veel jongeren. Bovendien kunnen dancefestivals een handelsmerk worden voor Arnhem. De PvdA stimuleert daarom initiatieven op dit gebied. We pleiten er voor om de beperking van maximaal twee dance-evenementen per jaar uit de evenementenregels te halen en willen dat de gemeente actief mee denkt met de organisatoren die onze stad rijk is.

Stem en maak het verschil
Het is misschien wel belangrijker dan ooit dat jongeren gebruik maken van hun recht om te stemmen. Zo kunnen jongeren het verschil maken: voor zichzelf, voor elkaar en voor Arnhem. Wil je dat de politiek zich inzet voor het creëren van meer stageplaatsen, banen, het aanpakken van discriminatie, het behoud van voldoende voorzieningen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en waar zij hun talenten en creativiteit kunnen ontwikkelen? Stem dan op 19 maart PvdA.