Door op 29 mei 2015

De SW werknemer centraal

Voor de PvdA staat de mens centraal achter elk beleidsplan, en onze zorg gaat uit naar de werknemer met een arbeidsbeperking. Wij vinden dat iedereen volwaardig mee moeten kunnen doen. Het is cruciaal om samen de noodzakelijke omslag te maken en de doelgroep, de werknemers om wie het gaat, daarin voor op te zetten.Ook zij moeten zoveel mogelijk duidelijkheid, helderheid en zekerheid krijgen.
Er gaat in de komende periode enorm veel veranderen voor de doelgroep. Met het afbouwen van het overkoepelend bedrijf Presikhaaf en Bedrijven, is de opgave heel veel extra werkplekken te organiseren bij zoveel mogelijk werkgevers. En ook nog eens de begeleiding hierbij goed te regelen. De PvdA deelt de mening van de SP dat deze groep mensen niet achter de geraniums mag verdwijnen en van Groen Links dat er een sociaal vangnet moet zijn ook als er even geen passend werk is.

Bij de behandeling van de plannen voor de toekomst van SW-bedrijf Presikhaaf Bedrijven heeft de PvdA-fractie, samen met Zuid Centraal de motie “SW werknemersperpectief centraal” ingediend. Een eenduidige werknemersbenadering waarin hun collectieve belangen en individuele vragen worden gehoord, mist de fractie in het voorstel van het college. De fractie pleit voor een onafhankelijk en centraal werknemersloket waarin ondersteuningsfuncties en partijen die zich hier al voor inzetten, samenkomen. Een bundeling van krachten dus, vanuit het werknemersperspectief.

De reden is simpel. Het is juist voor deze groep kwetsbare werknemers van groot belang dat zij zich kunnen wenden tot een onafhankelijk en centraal georganiseerd punt waar zij informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen en dat voor hun kan opkomen als zij door de bomen het bos niet meer zien. Dat zij niet zelf op zoek hoeven te gaan naar een iemand bij een werkgever, een gemeentelijke afdeling of een andere partij. 1 loket voor iedereen in de doelgroep, ook als zij nog geen passend werk hebben of tijdelijk thuiszitten.  en hen zoveel mogelijk duidelijkheid, helderheid en zekerheid te geven
Zie het als een 112 nummer: gemakkelijk te vinden, eenduidig en helder, ze nemen zeker op om te luisteren naar jouw hulpvraag en zorgen ervoor dat je snel wordt geholpen door de juiste persoon.

De PvdA is blij dat de motie is ondersteund door de hele raad, en met de constructieve houding van wethouder van Burgsteden. De wethouder zal de gemeenteraad een voorstel voorleggen hoe een onafhankelijk centraal werknemersloket kan worden gerealiseerd en vormgegeven binnen een eenduidige werknemersbenadering. In samenspraak met de vakbonden, wijkteams, cliëntraden en natuurlijk met de SW werknemers zelf. Als het niet lukt dit regionaal te organiseren, dan toch in elk geval voor Arnhem. Wij stemmen nu met een geruster hart in met het voorstel om Presikhaaf Bedrijven af te bouwen en samen te zoeken naar nieuwe oplossingen om deze groep kwetsbare werknemers in Arnhem in een echte baan aan het werk te krijgen.