Door op 18 februari 2014

De weg naar werk is niet het straffen van mensen zonder baan

D66 Arnhem wil tornen aan het recht op een bijstandsuitkering. Daarmee haalt de partij de VVD rechts in. En niet zo’n beetje ook. De partij zegt in haar onlangs gepresenteerde banenplan een bijstandsuitkering tijdelijk te willen gaan verstrekken. Er komt een einddatum aan het recht op de bijstand, als het aan D66 ligt.

Wanneer het een Arnhemmer niet lukt om een baan te vinden voor de gestelde einddatum dan kan de gemeente de bijstandsuitkering stopzetten, met armoede als alternatief. Dat we in een land als Nederland elkaar niet loslaten als het tegenzit gooit D66 hiermee volledig overboord. Mensen uit een uitkering krijgen doe je door scholing, werkervaring om de kans op een baan te vergroten en een goed ondernemersklimaat in de regio waardoor er banen bijkomen: niet door mensen het schrikbeeld van armoede voor te houden. De weg naar werk bestaat uit de beste plannen voor nieuwe banen. Niet uit de hardste straffen voor mensen die hun baan kwijt raakten.

Mensen die door de crisis zonder baan zitten aan het werk helpen: dat is de opdracht voor Arnhem de komende jaren. Het is ook een bittere noodzaak. Want niet alleen zitten er door de crisis te veel mensen thuis, ook slaagt Arnhem er in vergelijking met andere steden het slechtst in om mensen uit de bijstand aan een baan te helpen. Het banenplan van de coalitie van VVD, D66, SP en GL is mislukt waardoor onnodig veel Arnhemmers aan de kant staan. D66 erkent dat het aantal werklozen de afgelopen jaren is gestegen. In plaats van 1100 mensen uit de bijstand aan het werk te helpen kwamen er bijna evenzoveel mensen de bijstand in. Je kunt vinden dat iedereen moet werken maar dan moet je niet vergeten dat er dan eerst banen bij moeten komen. D66 straft de Arnhemmer die wel wil werken maar geen baan kan vinden door het falende beleid van haar eigen college.

Onbegrijpelijk en vooral asociaal is het voorstel van D66 in haar banenplan. Wel maakt het duidelijk wat de keuze is op 19 maart aanstaande. Als de huidige coalitie doorgaat op de ingezette weg dan wordt in Arnhem  de tegenstelling tussen kansrijk en kansarm, werkend en werkloos, insider en outsider nog groter. Eerder zagen we dat al bijvoorbeeld bij de aanbesteding van de vuilnisophaaldienst. Een voorstel van de PvdA om de vuilnismannen die achter de Arnhemse wagens liepen mee te nemen in een nieuw contract werd door het college van VVD, D66, GL en jawel, de SP aan de kant geschoven.

Meer werk, goed werk en fatsoenlijk werk.  Dat is de inzet van de PvdA voor de komende vier jaar.  De tijd van meer aanbesteden, meer onzekerheid  en meer mensen zonder baan willen wij de komende vier jaar een halt toeroepen.

Martien Louwers, lijsttrekker
John Kerstens, Tweede Kamerlid