Door op 16 september 2014

Discriminatie tegengaan

Iedereen heeft het recht om beschermd te worden tegen discriminatie, racisme en willekeur. Discriminatoir geweld is ontoelaatbaar. Ik ben dan ook erg geschrokken van de ervaring die de 26-jarige joodse Arnhemmer Jonathan vorig week meemaakte. Op zijn tijdlijn op Facebook deelde hij dinsdag:

“Afgelopen week, om een uur of 2 ‘s nachts, was ik met mijn vader aan het bellen terwijl ik in de buurt van de Steenstraat in Arnhem liep. Opeens werd ik aangevallen door zeven jongemannen die mij op de grond duwden en in elkaar sloegen.” Jonathan sprak Hebreeuws met zijn vader. “Denk maar niet dat we niet weten welke taal dat is,” voegden de jongens hem toe tijdens de mishandeling, terwijl hij antisemitische verwensingen te horen kreeg.

Het was Jonathans verzoek om aandacht te besteden aan zijn verhaal in de politiek. Daarom heb ik gisteren vragen gesteld aan de burgemeester over hoe het in Arnhem staat met de bestrijding van discriminatie en antisemitisme en hoe we tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in de stad kunnen overbruggen. Al eerder deed (voormalig) burgemeester Krikke de belofte om hier actief mee aan de slag te gaan samen met het onderwijs.

De burgemeester gaf in antwoord op de vragen aan dat hij er alles aan zal doen om Arnhem een open en verdraagzame stad te laten zijn en blijven. “Mij is dat alles waard,” zei hij. En daar past volgens hem geen vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid bij. “Daarom moeten wij op scholen duidelijk grenzen stellen ten aanzien wat we wel en niet tolereren.”

De PvdA vindt naast aandacht op school ook werkbezoeken belangrijk. Zo brachten de deelnemers aan de jeugdronde ‘Ome Joops Tour’ een bezoek aan Herinneringskamp Westerbork. En volgens een vorige week gepubliceerd onderzoek van het ROC van Amsterdam heeft het ontmoetingsprogramma ‘leer je buren kennen’ dat de Liberaal Joodse Gemeente daar heeft opgezet een positief effect op de deelnemende studenten. Zij hebben minder vooroordelen en meer kennis over het Jodendom.

Waar ben je naar op zoek?