Door op 15 mei 2013

Doe mee, stem!

Vandaag is het dan zover: het referendum over het kunstencluster. Je kans om iets belangrijks te doen. Want een stem uitbrengen bij volksraadplegingen maakt deel uit van de kern van een samenleving die werkt: meedoen. Meedoen met je buurt, je stad, participeren in verenigingen en sportclubs, je mening laten horen. Dat is een kans als inwoner van je stad om mee te doen met de wereld om je heen. En tegelijk is het een opdracht aan de politiek: zorg dat je er alles aan doet om mensen mee te laten doen. Zorg dat niet de raadsagenda leidend is in waarover gesproken wordt in deze stad, maar dat waarover gesproken wordt in de stad leidend wordt in de raad.

De VVD faalde daar helaas in de afgelopen weken. Zij riepen actief op om niet te gaan stemmen, om niet mee te doen dus. Waar talloze overheidscampagnes de opkomst bij verkiezingen proberen te verhogen, waar in landen met meer fragiele democratieën deelname aan vrije en open volksraadplegingen wordt gezien als een teken van vooruitgang, wordt door een partij die democratie in de naam heeft, gezegd: “blijft u vooral toch thuis.” Politiek vandalisme, noemde Rob Berends van De Gelderlander dat. Een terechte constatering.

Maar laten we ons niet verliezen in het cynisme van de VVD. Ga, of je nou voor bent of tegen, vooral stemmen bij het referendum van vandaag. De PvdA-fractie is tegen het kunstenclusterplan en kiest nadrukkelijk voor werkgelegenheid. Een standpunt dat in onze algemene ledenvergaderingen uitgebreid en met regelmaat is besproken. Waarover stevige discussies werden gevoerd die het standpunt alleen maar scherper maakten. En waar waardering was voor een fractie die blijft nadenken en nieuwe plannen durft te maken als de oude niet meer voldoen.

Wat de uitkomst ook is vandaag, laat de cynici niet winnen. Doe mee, stem!

Volg een liveblog over het referendum op www.kunstencluster.nl.