21 december 2018

Doorstart van Museum Arnhem

Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Dit gevoel kreeg de PvdA-fractie wel toen het vorige college besloot het Museum te sluiten voordat de aanbesteding afgerond was. Het resultaat, ontslag voor de werknemers, een mislukte aanbesteding en een gesloten museum. Voor de nieuwe aanbesteding is aangegeven dat er bovenop de 15 miljoen een financieel knelpunt opgelost moest worden tussen 5,5 en 7,5 miljoen euro. De PvdA heeft bij de coalitieonderhandelingen ingestemd met een extra kapitaalinjectie, maar daarbinnen moeten dan ook echt alle wensen gerealiseerd worden. De wethouder heeft toegezegd dat hij zelfs met de duurzaamheidsregelingen, hier niet overheen zal gaan en daar zullen we hem dan ook aan houden. De PvdA heeft goed geluisterd naar de signalen vanuit de stad. Het Museum op de berg is een prachtige locatie, maar er dient een goede verbinding te komen met de binnenstad en deze zou bij voorkeur gelijktijdig gerealiseerd moeten worden. In het gebied gaan de komende jaren veel aanpassingen plaatsvinden. Er komt een voorstel voor behoud van de Blauwe Golven, waarbij het gehele gebied opgeknapt gaat worden, er staat een herontwikkeling op stapel voor het Coehoorngebied en dan zou de verbouw van het Museum met de verbinding bovenlangs het gebied completeren. Het college heeft de opdracht gekregen met een voorstel te komen.

Een kapitaalinjectie van de gemeente van totaal 22,5 miljoen voor het Museum zelf en nog een flink bedrag voor de verbinding met de binnenstad brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We verwachten hiervoor dan ook ambitie! Een stijging van 65.000 naar 75.000 bezoekers vinden we te marginaal, zeker ook gezien de positieve ontwikkelingen in Museumland in 2017 van meer museumbezoeken, meer Museumkaarthouders en voor het eerst meer eigen inkomsten dan subsidies voor musea. We hebben dan ook een aangepast bedrijfsplan gevraagd dat wat ons betreft knettert van ambitie, zodat we als Arnhem weer trots kunnen zijn op ons Museum!