Er is een akkoord

24 mei 2018

De onderhandelende partijen hebben een akkoord. Morgen om 16:00 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd.