Door op 19 december 2013

Gezondheid jongeren in Arnhem voorop

De PvdA wil een einde maken aan ‘comazuipen’ onder jongeren en de ontwikkeling dat jongeren steeds vroeger beginnen met het drinken van alcohol, steeds meer drinken en steeds vaker voor sterke drank kiezen.

Het beschermen van de gezondheid van jongeren staat voor de PvdA-fractie voorop. Daarom zijn wij er groot voorstander van dat de burgemeester de regels over drankgebruik bij jongeren goed wil gaan handhaven. In combinatie met een slim voorlichtingsbeleid moet dit er voor zorgen dat het problematisch drankgebruik onder jongeren wordt verminderd.

Afgelopen raadsvergadering stelde D66 in Arnhem voor om de nieuwe regels rondom drank en jongeren niet te controleren in onze stad. Hoewel dit past in de lijn van eerdere voorstellen van die partij voor nieuwe prostitutie en méér coffeeshops in Arnhem, lijkt ons het verstandiger om verantwoordelijke keuzes te maken vóór de veiligheid en gezondheid van onze jongeren.

Gelukkig was de gemeenteraad in grote meerderheid die mening ook toegedaan.