Door op 5 februari 2014

Iedereen mee laten doen in Arnhem

De PvdA ziet de Participatiewet als een kans. Een kans om via maatwerk en de juiste begeleiding zinvol mee te doen in onze samenleving. Dat zal ik vanavond in het Participatiedebat dan ook naar voren brengen.

Niemand aan de kant
Wij laten niemand aan de kant staan. We vinden het belangrijk dat mensen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Door hierop in te zetten voorkomen we ook dat mensen afzakken richting de armoedegrens. Dat alleen al is de winst omdat armoede ervoor zorgt dat je meestal niet kan meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Kans op vereenzaming is dan groot. Dat moet worden voorkomen. Deze wet geeft daar richting toe en met de juiste invulling zien we kansen.

Voor ons staan daarbij een goed arbeidsmarktbeleid, werken voor de wijk en een gemeente die het goede voorbeeld geeft, centraal.

Een goed arbeidsmarktbeleid
Slim en goed beleid met een werkakkoord met bedrijven, door de rode loper uitleggen voor bedrijven die voor banen zorgen. Door het makkelijker te maken om sociaal te ondernemen: één loket vanuit de gemeente om bedrijven te ontzorgen, minder bureaucratische rompslomp, met begeleiding op maat. Kijk in Arnhem bijvoorbeeld naar de Albert Heijn, Mousset, of fietsenmaker Van Hulsteijn.

Werken voor de wijk
Het stimuleren van het werken voor de wijk. Door het opzetten van wijkbedrijven. Ondernemingen van, voor en door bewoners. Zoals project Klarendal, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in een eigen project aan het werk voor de buurt.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven
En de gemeente geeft het goede voorbeeld. Door voldoende plekken voor stage en werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie te creëren en arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten te reserveren.

Deze wet is een kans om iedereen mee te laten doen. Dat is wat wij willen voor Arnhem.