Door Martien Louwers op 11 mei 2015

Meer aandacht voor ‘Arnhem Studentenstad’

De hogescholen in Arnhem hebben de ambitie om te groeien. De PvdA vindt het van belang dat de hogescholen deze ambitie waar kunnen maken en hebben het college van B&W met een motie verzocht voor de komende begroting een strategische opgave uit te werken waarmee meer aandacht wordt besteed aan Arnhem Studentenstad.

Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen van de PvdA om meer aandacht te besteden aan Arnhem Studentenstad. Alle drie de hogescholen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ArtEZ en Hogeschool van Hall Larenstein, hebben de ambitie om te groeien. Er komen honderden studenten bij als het aan de hogescholen ligt. Wij vinden het van belang dat de hogescholen hun groeiambities in Arnhem waar gaan maken. Dat vraagt om een meer strategische benadering van de gemeente.

De PvdA wil dat het college Arnhem Studentenstad als strategische opgave gaat uitwerken in de komende begroting. We willen daarbij uitgewerkt zien hoe de wijk Presikhaaf meer een studenten- starterswijk kan worden met studentenhuisvesting en starterswoningen en ruimte voor start ups in het winkelcentrum en op andere plekken in de wijk. We willen ook aandacht voor het versterken van de verbinding tussen de onderwijsinstellingen en het stadscentrum en de zichtbaarheid van de onderwijsinstellingen in de stad. Ook kan de verbinding met het Arnhemse bedrijfsleven nog nadrukkelijke worden gemaakt en moeten er voldoende voorzieningen zijn voor studenten op het gebied van ontmoeting, sport, uitgaan etc. Tot slot is de bereikbaarheid van de Hogescholen een punt van aandacht.

De PvdA pakt het onderwerp Arnhem Studentenstad de komende tijd actief op en gaat verder in gesprek met studenten en het onderwijs om zo goed mogelijk aan de toekomstige wensen te kunnen voldoen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers