Door Martien Louwers op 30 mei 2016

Niet zomaar bezuinigen op voorzieningen in de wijken

In de perspectiefnota wordt voorgesteld om 1 miljoen euro te bezuinigen op onder andere ondersteuning aan mensen met een beperking, het jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en activiteiten voor ouderen. Volgens de PvdA een onlogisch voorstel.

Er wordt namelijk gesproken over een gerichte bezuiniging op de activiteiten van MEE, Rijnstad en SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem). De PvdA denkt dat met deze bezuiniging het paard achter de wagen wordt gespannen. Uit de wijken horen wij namelijk terug dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op voorliggende voorzieningen die juist door deze partijen worden aangeboden en duurdere zorg kunnen voorkomen.

De bezuiniging kan niet behaald worden op efficiency van de organisaties omdat hun overhead al tot een minimum is beperkt. Het samen eten in de wijk, de bridgeclub of de sportmiddag zijn van groot belang als voorziening in de buurt. Het voorstel om nu juist daar op te bezuinigen vindt de PvdA onlogisch in de hele ontwikkeling die Arnhem doormaakt om meer aan preventie te doen. In het coalitieakkoord staat omschreven dat er met alle gesubsidieerde instellingen die jaarlijks meer dan 500.000 euro ontvangen van de gemeente, gesprekken worden gevoerd teneinde meer efficiëntie in hun bedrijfsvoering te verkrijgen. Er wordt dus in het akkoord helemaal niet gesproken over bezuinigingen op dienstverlening zoals het college nu voorstelt. Het lijstje subsidienten is ook groter dan de drie genoemde organisaties.

Lees hierNiet zomaar bezuinigen op dienstverlening in de wijken

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers