Nieuwe aansluiting voor Winkelcentrum Presikhaaf

29 januari 2018

De PvdA juicht de nieuwe ontwikkelingen in het winkelcentrum Presikhaaf toe, het was noodzakelijk en is ook van groot belang voor de wijk.

Wereldhave is hard aan het werk tegen de leegstand, het winkelcentrum wordt verbouwd en wordt weer toekomstbestendig. Om het verkeer beter te verdelen over de verschillende pleinen is er een nieuwe aansluiting nodig op de Lange Wal. Er zijn bij de bewoners zorgen over de verkeersveiligheid. Een grote bron van problemen is de pinautomaat aan de Lange Wal. Wereldhave heeft aangegeven hard te werken aan verplaatsing hiervan. Ook zal het team Leefomgeving nauw betrokken worden bij de uitvoering van de nieuwe aansluiting, zowel qua verkeersveiligheid als voor de verkeersmaatregelen rond het winkelcentrum.

De PvdA heeft verder aangedrongen om ook nog bij bewoners van de hele Lange Wal te inventariseren wat de verkeersproblemen zijn en uit te zoeken of aanvullende verkeersmaatregelen prioriteit verdienen bij het inzetten van wijkbudgetten, zodat Winkelcentrum Presikhaaf op korte termijn weer volop gaat leven.