Door op 3 februari 2016

Op de agenda van de raad: Onrust bij Presikhaaf Bedrijven

Op 30 januari ’16 werd bekend dat de interim-directeur van Presikhaaf Bedrijven, Guido van den Boorn, is afgetreden als gevolg van een verstoorde werkrelatie en dat wethouder Ine van Burgsteden terugtreedt als voorzitter van het dagelijks bestuur. Onrust is ontstaan over de mogelijke gevolgen voor werknemers en het doel zoveel mogelijk werknemers te begeleiden naar werk.
In het door het college verspreide persbericht wordt gesuggereerd dat de ontstane situatie geen gevolgen heeft voor de medewerkers en de ingezette veranderingen. Dit lijkt haast onmogelijk. De vakbonden geven aan hier zorgen over te hebben. De PvdA, Groenlinks delen deze zorgen, zoals beschreven in de Gelderlander. Daarom stelden ze vragen aan de wethouder over de precieze toedracht van het vertrek van de interim-directeur, de wisseling van wethouders en of  alle gestelde doelen rond de veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven nu nog haalbaar zijn, zowel qua tijd als qua kwaliteit.

Maar ondanks de beantwoording van de wethouder leven er nog veel vragen en veel onduidelijkheid over de ontstane onrust. Daarom wil de PvdA-fractie met GroenLinks, Zuid Centraal, ChristenUnie en SP dit onderwerp agenderen voor de eerstvolgende Politieke Maandag. Het doel van de bespreking van dit onderwerp is te achterhalen wat deze onrust betekent voor de toekomst van Presikhaaf Bedrijven en met name de gevolgen voor de medewerkers.