Door op 24 februari 2014

Oproep gemeenteraad Arnhem voor behoud kunstopleidingen ArtEZ

Eerder stelde ik dat Arnhem de kunstopleidingen van ArtEZ niet kan missen. Vandaag ben ik zeer verheugd dat de Arnhemse gemeenteraad zich verenigd heeft in een pleidooi voor het behoud van de huidige kunstopleidingen in Arnhem.

Tekst oproep:

Arnhem, 24 februari 2014

Arnhem heeft een rijk cultureel leven. ArtEZ, de Hogeschool voor de Kunsten, is een belangrijke factor in dit culturele landschap. ArtEZ Arnhem is al sinds haar oprichting experimenteel en maatschappelijk geëngageerd. In tegenstelling tot de meer traditionele en ambachtelijke hogescholen voor de Kunsten elders in het land. Dat is ook wat haar onderscheid van Enschede en Zwolle en waar wij trots op zijn. De studenten geven kleur aan Arnhem en de hogeschool is van belang voor het economisch klimaat van de stad. De Arnhemse gemeenteraad vindt het onverantwoord wanneer een aantal kunstopleidingen van ArtEZ uit Arnhem zouden vertrekken.

Het vorig decennium hebben we ArtEZ binnen de stadsgrenzen weten te houden door de  innovatieve ondergrondse nieuwbouw. De vele kunstopleidingen die ArtEZ  aanbiedt in Arnhem, trekt creatieve geesten naar onze stad, geeft Arnhem een onderscheidend karakter ten opzichte van andere steden en zorgt voor mooie evenementen, exposities en andere vormen van kunst.

Helaas lijkt het bestuur van de hogeschool voor de Kunsten nu het beleid in te zetten om de kunstopleidingen te herverdelen over Arnhem, Enschede en Zwolle. Maar disciplines uit elkaar trekken, daar is in de ogen van de gemeenteraad niets vernieuwends aan. En dat is ook niet goed voor de stad. Juist door de samenwerking tussen de verschillende kunstopleidingen van ArtEZ bloeit Arnhem. Kruisbestuiving van verschillende kunstonderwijs-disciplines zorgt voor een verbreding van de creatieve vaardigheden van de studenten. Iets waar we als stad veel plezier van hebben, in culturele en in economische zin. Hier wordt de kiem gelegd voor een aantrekkelijke culturele stad. Een kruisbestuiving die Arnhem juist zo uniek maakt! Door een herverdeling van de kunstopleidingen over de drie vestigingen van ArtEZ is de verwachting dat het aanbod van kunstopleidingen in Arnhem zal verschralen. Dat is niet alleen een aderlating voor het kunstenonderwijs in Arnhem, maar ook voor het profiel van de stad Arnhem waar onder andere Mode en Design centraal staan.

Alle fracties uit de Arnhemse gemeenteraad hechten een groot belang aan het behoud van alle huidige kunstopleidingen in Arnhem. ArtEZ moet in volle glorie voor Arnhem behouden blijven. De gemeenteraad roept daarom het Bestuur en de Raad van Toezicht van ArtEZ op  niet over te gaan tot het verkleinen van het opleidingsaanbod in Arnhem.

De gemeenteraad van Arnhem