Door Martien Louwers op 14 december 2015

Opvang vluchtelingen in Elderhoeve

Steeds meer mensen ontvluchten vanwege oorlog of politieke vervolging hun land. De PvdA vindt dat mensen in nood opgevangen moeten worden. Er zijn daarvoor op korte termijn veel extra opvangplekken nodig overal in het land. Ook in Arnhem hebben we een verantwoordelijkheid om mensen op te vangen.

Afgelopen week maakte het college bekend dat er in het voormalige zorgcentrum Elderhoeve een asielzoekerscentrum komt. Het wordt een opvang voor zowel gezinnen als mannen alleen die al in een procedure zitten met uitzicht op een verblijfsvergunning. Er is onderzoek gedaan naar verschillende opvanglocaties in Arnhem. Elderhoeve komt daar als meest geschikte locatie uit door de voorzieningen van zowel de locatie zelf als in de buurt.

Tijdens een inloopbijeenkomst is gepeild welke wensen direct betrokkenen van de locatie Elderhoeve hebben. Het college wilde van bewoners horen welke maatregelen getroffen moeten worden om overlast of negatieve effecten van de komst van een AZC voor de buurt te voorkomen. Ook de PvdA was daarbij. We hebben met buurtgenoten gesproken over hun zorgen en hun bereidwilligheid om mee te helpen.

Een grote ergernis van buurtbewoners is dat niet iedereen op tijd geïnformeerd is en dat bewoners van tevoren niets gevraagd is. Goede communicatie en afstemming met de buurt is van groot belang. De wethouder heeft toegezegd om met een klankbordgroep van bewoners en tijdens inloopavonden in gesprek te gaan en blijven met de buurt. Mensen zijn bezorgd over wat er gaat komen, over eventuele overlast en hun veiligheid. De PvdA zal de vinger aan de pols houden als in februari Elderhoeve bewoond gaat worden.

De vrijwilligers van het platform ‘welkom in Arnhem’ lieten de gemeenteraad weten dat het in Lombok goed gaat. Ook liet een jonge vluchteling weten hoe dankbaar hij is dat hij in Arnhem mag wonen. De afgelopen maanden hebben we mooie initiatieven gezien bij de opvang van vluchtelingen in de Koepel. Buurtbewoners hebben hen welkom geheten en bieden hulp bij activiteiten. Zij leren de mensen kennen, hun verhalen.

De PvdA vindt een goede beheersbaarheid van de locatie, een continu gesprek met de buurt en vooral begrip tussen bestaande bewoners en de nieuwe bewoners in de wijk van groot belang. Daar werken we graag aan mee.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers