3 juli 2023

Perspectiefnota geeft Arnhemmers perspectief op mooie toekomst 

Op 15 juni heeft de gemeenteraad van Arnhem voor de Perspectiefnota gestemd. In zo’n ‘voorjaarsnota’ wordt de richting naar de Arnhemse begroting gesteld. De PvdA is heel tevreden over de gekozen koers: veel terechte aandacht voor de bestaanszekerheid van onze inwoners en volle vaart door moet de inzet voor voldoende betaalbare woningen in fijne en leefbare wijken. Ook zijn twee belangrijke moties die de PvdA mede heeft ingediend door een meerderheid van de raad aangenomen.

Zeker bestaan 

We zijn heel blij met de richting die het college koest in de Perspectiefnota om op te komen voor een zeker bestaan van Arnhemmers. Met eenvoudigere inkomensregelingen die beter toegankelijk zijn, zonder een doolhof van formulieren. En met maatregelen die het makkelijker mogelijk maken om aan het werk te komen of meer over te houden als je meer gaat werken. Bovendien neemt Arnhem het voortouw in Nederland om alle asociale onderdelen van de Participatiewet niet langer uit te voeren en juist te kiezen voor vertrouwen. Het toelaten van meer giften in de bijstand en het niet meer opleggen van een verplichte zoektermijn (een maand wegsturen zonder inkomen zonder te helpen aan werk) voor jongeren die bijstand aanvragen zijn daar goede voorbeelden van en we kijken uit naar meer.

Betaalbare woningen in leefbare wijken 

Als PvdA willen we dat Arnhemmers zich thuis kunnen voelen in hun buurt. We zijn daarom blij dat er wordt gekozen om meer welzijn in te zetten om woonoverlast te voorkomen en dat buurtconciërges bijdragen aan een opgeruimde buurt. We zien dat er steeds meer jongerenwerk komt op plekken waar dat hard nodig is en met het Nationaal Programma Arnhem-Oost zijn we in de volkswijken waar de achterstanden het grootst zijn aan een inhaalrace bezig die minstens de komende 18 jaren zal aanhouden. Ook zijn we blij dat huizen worden opgeknapt en energiezuiniger worden gemaakt en dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd de komende jaren. En huurders worden geholpen als ze een conflict hebben met hun huurders – en foute huisjesmelkers jagen we weg.

Moties aangenomen

Als PvdA-fractie hebben we voor een aantal goede moties gestemd, zoals die over het openbreken van de CAO voor mensen in de sociale werkvoorziening, maar ook hebben we zelf moties ingediend die een meerderheid hebben gehaald, zoals in het bijzonder een motie die het college oproept om de inzet voor handhaving en leefbare wijken de komende jaren structureel te maken omdat onze inwoners die structurele investering in een fijne buurt verdienen. Daarnaast komt er een verkenning naar een nog hechtere samenwerking van welzijn, werk en inkomen en zorg zodat mensen die hulp zoeken gaan merken dat niet de systemen of wetten leidend worden, maar hun eigen leven – de mens centraal dus.

Waar ben je naar op zoek?