Door Martien Louwers op 25 januari 2014

Plan voor een betere buurt

De PvdA heeft de afgelopen twee jaar 24 buurten bezocht en bewoners gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan in de buurt. De resultaten van de buurtbezoeken zijn samengevat in de rapportage ‘de Arnhemse wijken door de ogen van bewoners’. De PvdA gaat aan de slag met de knelpunten die bewoners ervaren. De belangrijkste onderwerpen hebben we samengevat in ons Plan voor een betere buurt, dat ik vanavond presenteerde in Malburgen: wijkaanpak voortzetten, een schone en hele wijk & een veilige buurt.

Wijkaanpak voortvaren voortzetten
In de wijken waarin de afgelopen jaren extra is geïnvesteerd door middel van de wijkaanpak wordt wijkvernieuwing als positief ervaren. Mensen voelen zich prettiger in de buurt en willen graag dat de wijkaanpak wordt doorgezet.

De PvdA is groot voorstander van het voortzetten van de succesvolle samenwerking tussen bewoners, woningbouwcorporatie en gemeente. We blijven investeren in de wijken die dat het hardste nodig hebben.

Een schone en hele wijk
Troep in de buurt, slecht onderhouden openbaar groen, maar ook slechte wegen worden  genoemd als negatieve punten over de openbare ruimte. Door het verwijderen van een groot deel van de afvalbakken is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen zeggen bewoners. Ook in de wijken waar afvalbakken door bewoners zijn ‘geadopteerd’. Door bezuinigingen op de openbare ruimte is het onderhoud achteruit gegaan. Dat wordt genoemd samen met het onderhoud van groen.

De PvdA wil het achterstallig onderhoud in de wijken aanpakken, de prullenbakken terugplaatsen op plekken waar veel rommel ligt en het mogelijk maken dat bewoners weer een aantal keren per jaar hun grof vuil kosteloos kunnen laten ophalen. Het groen in de buurt wordt als positief ervaren. Dat willen we zoveel mogelijk behouden.

Veilige buurten
Veiligheid wordt het vaakst genoemd door bewoners als negatief punt. Woninginbraken, overlast van hangjongeren, drugsoverlast en verkeersveiligheid zijn de meest voorkomende klachten van bewoners. In een aantal wijken willen de bewoners graag dat de achterpaden worden afgesloten of beter verlicht.

De PvdA wil dat bewoners mee kunnen gaan bepalen op welke prioriteiten te politie in moet zetten in de buurt (‘de buurt bestuurt’). Bewoners hebben goede ideeën over hoe hun omgeving veiliger kan worden gemaakt. Woningen in de buurten waar inbraken het vaakst worden genoemd krijgen een veiligheidscheck. Er worden in de woningen preventiemaatregelen getroffen. Bewoners worden erop geattendeerd om de politie altijd te informeren over overlast en criminaliteit in de buurt. De politie zet capaciteit in om daders ook te pakken.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers