Door Martien Louwers op 21 maart 2016

Protest tegen filmhuis op het Kerkplein

Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan dat de bouw van Focus Filmtheater op het Kerkplein mogelijk maakt. De PvdA heeft in juni 2015 al tegen het voorstel voor nieuwbouw van het filmhuis gestemd omdat zij geen vertrouwen had in de exploitatie van de nieuwbouw op die locatie. Daarom stemt de PvdA vanavond ook tegen het bestemmingsplan.

De PvdA deelt de zorgen van een grote groep Arnhemmers die vindt dat een investering van 11 miljoen euro voor het Filmhuis onverantwoord is. Vooral omdat onlangs Stadsbioscoop Rembrandt is heropend met een vergelijkbare programmering. Op 14 maart zijn er 2.000 handtekeningen aangeboden aan de raad door bezorgde Arnhemmers. Op dit moment vindt een demonstratie plaats tegen de bouw van het Filmhuis op het Kerkplein.

Uit het bedrijfsplan van Focus Filmtheater bleek in juni 2015 al dat de financiële risico’s groot zijn. Alleen bij een optimaal aantal bezoekers zou er sprake zijn van een klein positief resultaat. Ná vaststelling van het voorstel voor de verhuizing van Focus Filmtheater is het Rembrandt Theater heropend. Een directe concurrent van het filmhuis waarbij te verwachten valt dat zij een deel van de bezoekers van Focus Filmtheater naar zich toe trekken. Daarmee is de basis voor het bedrijfsplan in de ogen van de PvdA nog zwakker geworden en een positief resultaat op de exploitatie onhaalbaar. De gemeente gaat hiermee een onaanvaardbaar groot financieel risico aan. De PvdA betreurt het dat het college niet opnieuw naar het voorstel wil kijken en tot een plan voor nieuwbouw van Focus in een vorm die wél financieel haalbaar is.

De PvdA is van mening dat op basis van de huidige plannen het onverantwoord is het filmhuis op het Kerkplein te realiseren. Er had zorgvuldiger naar alternatieven gekeken moeten worden. Het college kiest ervoor om door te gaan op de ingeslagen weg zonder te luisteren naar redelijke argumenten die de haalbaarheid van de plannen in twijfel trekken. Met het besluit dat de gemeenteraad vanavond neemt staat niets de realisatie van het filmhuis op het Kerkplein meer in de weg. De SP-wethouder kan daarmee wederom een slecht onderbouwd miljoenenproject op zijn naam schrijven.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers