Door op 1 februari 2016

Visie op de Korenmarkt

De PvdA fractie heeft inmiddels meerdere keren aangedrongen haast te maken met de visie op en plannen voor de Korenmarkt en de binnenstad in zijn geheel. Dit is hard nodig.

Over de Korenmarkt komen klachten over overlast, verloedering en onveiligheid. Ook zou er een te eenzijdig horeca-aanbod zijn in en rondom bijvoorbeeld de Varkensstraat, dat voor problemen zorgt. Daarnaast speelt leegstand in de gehele binnenstad en is er sprake van een sterk dalend aantal bezoekers en klanten. Ondanks toezeggingen van het college dat de visie voor de Korenmarkt – in relatie tot de herziening van de sluitingstijden – in elk geval voor het kerstreces in de raad zou komen, staat het onderwerp nu nog steeds niet concreet op de agenda.
De PvdA maakt zich zorgen: Arnhem staat slechts op plaats 44 van aantrekkelijkste binnensteden. Wij willen snel een plan kunnen bespreken om de Korenmarkt weer haar populariteit als gezellig uitgaanscentrum terug te geven. Daarnaast horen we graag hoe het staat met de uitvoering van de visie op de binnenstad.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Wanneer kunnen we – nu echt – de visie op de Korenmarkt verwachten in de raad?
  2. Wat gaat het college doen om de Korenmarkt haar populariteit als gezellig en veilig uitgaanscentrum terug te geven?
  3. Wat gaat het college doen om Arnhem weer bovenaan de lijst van aantrekkelijke binnensteden te krijgen?

Als beantwoording heeft de wethouder toegezegd dat, naar verwachting, de Visie Korenmarkt in maart/april naar de raad wordt verstuurd.  Tevens zal er samenhang aangebracht worden tussen de Visie op de Korenmarkt en de andere gerelateerde beleidsstukken zoals de Binnenstadvisie, Detailhandelvisie en de actualisatie Horecabeleid.