Door Martien Louwers op 18 december 2015

PvdA en VVD willen opheldering over concurrentie tussen Focus en Rembrandt

Met de komst van een Art-house in Rembrandt begin 2016 krijgt Focus Filmtheater er een concurrent bij. Het college ziet dit echter niet zo en ondertekent een intentie-overeenkomst met Focus en is bereid een lening van €600.000,- te verstrekken om aanlooptekorten door tegenvallende bezoekersaantallen op te vangen.

De PvdA en VVD hebben gevraagd of de nieuwe concurrent gevolgen heeft voor de exploitatie van Focus en daarmee voor de nieuwbouwplannen op het Kerkplein. In de haalbaarheidsstudie zijn tegenvallende bezoekersaantallen als groot risico benoemd voor de begroting van Focus. Toch zijn wethouder Elfrink en Focus Filmtheater 16 december jl. overgegaan tot ondertekening van een intentie-overeenkomst die uitgaat van een ongewijzigde prognose van bezoekersaantallen. Nieuw is de lening voor aanlooptekorten van Focus van €600.000,-. 

Volgens het college is het nieuwe Art-house in Rembrandt geen echte concurrent. Zij trekt de conclusie dat de locatie niet meer voldoet en laat de raad weten dat zij het gevoel heeft dat het niet meer dan “leegstandsbeheer” betreft. Zo ziet de nieuwe exploitant het zeker niet. Septemberfilm heeft ambitieuze plannen en veel kennis over de filmmarkt. Zij gaan Art-house en cross-over films programmeren waarin ze zowel concurreren met Pathé als met Focus. Het is geen bedreiging voor het totale aanbod van Focus, maar volgens PvdA en de VVD wel een ontwikkeling om rekening mee te houden. Leendert Combée, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat eigenlijk de hele gemeenteraad er oprecht nieuwsgierig naar moeten zijn. “Niet zomaar doormarcheren maar na blijven denken. Indien nodig anticiperen op ontwikkelingen die de bezoekersaantallen en daarmee de exploitatie onder druk kunnen zetten. Zorgvuldig omgaan met het belastinggeld van de Arnhemmers.”

Het college spreekt in de brief van 15 december over een lening van €600.000 die nodig is om aanlooptekorten op te vangen. Daarnaast heeft Focus de gemeente verzocht om de horeca-investering te financieren. Ook daartoe is het college bereid een lening te verstrekken. “Over een lening voor aanlooptekorten is geen besluit genomen in het raadsvoorstel voor nieuwbouw van Focus” zegt PvdA fractievoorzitter Martien Louwers. “Het is opmerkelijk dat de gemeente geen concurrentie ziet van Rembrandt maar Focus wel rekening houdt met meer aanlooptekorten.”

De PvdA en de VVD hebben daarom het verzoek ingediend om de brief en bijbehorende intentie-overeenkomst met de gemeenteraad te bespreken.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers