Door Martien Louwers op 3 november 2013

PvdA presenteert WERKplan

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Arnhem van alle grote steden in Nederland het slechtst presteert in de uitstroom van mensen uit de bijstand naar een betaalde baan. Sinds 2010 zijn er 690 mensen bijgekomen in de bijstand,  800 jongeren met een Wajong uitkering en 750 mensen met een WW-uitkering. In 2012 verloor Arnhem 1000 arbeidsplaatsen. Uit de MKB-monitor blijkt dat ondernemers in Arnhem steeds minder tevreden zijn over de gemeente.

Nog niet eerder presteerde de gemeente Arnhem zo slecht in het aan het werk helpen van mensen. En nog niet eerder was de urgentie zo hoog als nu om in werkgelegenheid te investeren. Want het verliezen van betaald werk heeft een grote impact op mensen. En de stijgende werkloosheid vertaalt zich door op andere beleidsterreinen zoals armoedebeleid en schuldhulpverlening. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op het vangnet van de gemeente.

De PvdA presenteert daarom bij de begroting 2014-2017 een WERKplan voor meer werkgelegenheid in Arnhem. Met het plan willen we meer kansen op werk  creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van Arnhem als vestigingsstad voor bedrijven vergroten, jongeren meer perspectief bieden op een baan, voorkomen dat mensen hun baan kwijtraken door in te zetten op begeleiding van werk naar werk  en sociaal ondernemen stimuleren.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers