Door Martien Louwers op 18 november 2013

Raad Arnhem ziet kansen voor ‘reshoring’

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jongstleden unaniem het PvdA-voorstel aangenomen om de kansen te verkennen van reshoring, het terughalen van productiewerk naar Nederland. Dat kan voor meer werk zorgen in Arnhem.

Het college gaat in overleg treden met omliggende gemeenten en brancheorganisaties over de kansen voor reshoring en om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de sociale werkvoorziening kan bieden aan bedrijven die productiewerkzaamheden terughalen naar Arnhem.

Onderzoeksbureau TNS Nipo deed in opdracht van Het Financieel Dagblad onderzoek onder Nederlandse ondernemers naar reshoring. Uit dat onderzoek bleek dat één op de tien ondervraagden activiteiten terugbrengt en één op de twintig het overweegt. De voornaamste reden om dit te doen zijn de kosten. Het loont niet (meer) om in het buitenland te produceren, zegt meer dan driekwart van de ondervraagden. De loon- en transportkosten zijn gestegen en alles bij elkaar opgeteld is het net zo duur en veel gemakkelijker om de productie in Nederland te houden.

In Arnhem kennen we al twee goede voorbeelden van reshoring. Look-O-Look, een snoepfabrikant, verplaatste inpakwerk vanuit Tsjechië en Polen naar Arnhem. Dat levert 90 extra werkplekken op in de productiehal waar de snoepjes worden ingepakt door medewerkers van de Sociale Werkvoorziening,  Presikhaaf Bedrijven. Look-O-Look is erg tevreden over de kwaliteit van het werk. Op 1 november jongstleden opende Realwork een vestiging in Arnhem. Ook zij halen bewust werk terug uit lagelonenlanden en zetten hiervoor bijstandsgerechtigden in. Dat levert 60 banen op.

Het verkennen van de kansen voor reshoring is een van de voorstellen uit de WERKplan van de PvdA Arnhem.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers