Door Martien Louwers op 30 maart 2016

SP-wethouder struikelt over puinbreker

Wethouder Mink heeft alsnog zijn conclusies getrokken uit het debat over een puinbreker bij het recyclingbedrijf Van Houtum. Op 29 maart maakte hij zijn aftreden bekend.

De wethouder had de raad tot tweemaal toe onjuist geïnformeerd over de vergunning in aanvraag van de puinbreker. Deze zou volgens de wethouder geweigerd worden, terwijl de provincie al aan de wethouder gecommuniceerd had dat de vergunning wel verleend zou worden. Uit documenten verkregen via een door de ondernemer aangevraagd WOB-verzoek, blijkt dat er veel fouten gemaakt in de vergunningverlening. De wethouder heeft geprobeerd dit met knip-, plak- en lapwerk alsnog recht te zetten. Dat is niet gelukt. Het bestemmingsplan is uiteindelijk goedgekeurd in veronderstelling dat de puinbreker er niet zou komen, terwijl de dag na deze vaststelling de vergunning verleend werd.
De PvdA vond het foutief informeren van de raad reden om een motie van wantrouwen in te dienen. Deze werd door de volledige oppositie gesteund. De coalitiepartijen vonden op dat moment nog dat het vertrouwen beschadigd was maar nog niet weg. Nu trekt de wethouder zelf een terechte conclusie. De raad had met de juiste informatie waarschijnlijk een ander besluit genomen.

De PvdA is voorstander van de woningbouw (een mix van sociale woningbouw en koopwoningen) die gepland staat in het gebied Fluvium Midden, zolang er een acceptabel woon- en leefklimaat is. Het oude industrieterrein aan de rand van het centrum was aan het verpauperen door leegstand en kan door verkleuring naar woningbouw een nieuwe en bruisende wijk worden. Verkleuring van zo’n industrieterrein brengt ook gevolgen met zich mee voor de wat zwaardere industriecategorie die er nog aanwezig is. De raad was erg kritisch of dat wel samen zou gaan met de woningbouw. De wethouder had beloofd dat de bedrijven de bestaande bedrijfsactiviteiten konden behouden en in goed overleg tot oplossingen te komen. Echter er werden enkel juridische procedures gevoerd met deze bedrijven met alle consequenties van dien. We verwachten van het college een goede oplossing voor de bedrijven en woningbouw in het gebied.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers