Door op 30 januari 2014

Sport als investering in gezondheid, buurt en werk

Vanavond organiseerde de Arnhemse Sport Federatie in samenwerking met NOC*NSF en de Gelderse Sport Federatie een debat over sporten in Arnhem. Namens de PvdA sprak ik tijdens dat debat over onze plannen om iedereen in de buurt aan het sporten te krijgen én om via sport Arnhemmers fit te krijgen voor de arbeidsmarkt.

Engin bij het sportdebat
Belang van sport voor de buurt en werk

Sport en bewegen zijn heel belangrijk. Sport verbindt en verbroedert en zorgt ervoor dat je in contact komt met elkaar. Daarom is het belangrijk dat iedereen kan sporten in de buurt. Arnhem investeert veel in sport, maar er zijn grote verschillen in deelname aan sport in de wijken. De PvdA wil dat sport voor iedereen dichtbij en toegankelijk is. En sport kan bijdragen een grote uitdaging in de stad: mensen aan het werk helpen. Arnhem investeert veel in sport, maar doet het nog altijd niet goed als het gaat over overgewicht bij kinderen. De PvdA wil werk maken van een gezonder Arnhem.

Sport in de buurt
Als het aan de PvdA ligt, richten we in samenwerking met sportverenigingen schoolsportverenigingen op in wijken waar weinig sportinfrastructuur is, zoals in ‘t Broek en Klarendal. Bij de schoolsportvereniging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Sportverenigingen verzorgen sporttrainingen op het schoolplein of op een veldje in de buurt. Dit levert nieuwe leden op voor de vereniging en een gezonde en sportieve buurt. En we verhogen de inkomensgrens voor de Gelrepas van 110% naar 120% van het sociaal minimum. Daardoor kunnen meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gratis sporten.

Sport en werk
Sportverenigingen zijn volop in beweging en kunnen mensen letterlijk weer fit maken voor de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan vrijwilligers in de sport en een grote groep werkzoekenden die graag aan de slag wil. De sport kan een bijdrage leveren aan re-integratie van werkzoekenden met vrijwilligerswerk en een opleiding. De gemeente kan volgens ons de verenigingen ondersteunen met een bijdrage voor de extra begeleiding die dit vraagt.

Sport en gezondheid
Er moet meer worden gedaan om het aantal kinderen met overgewicht te laten afnemen. De PvdA wil initiatieven van inwoners om samen te gaan bewegen of gezond te eten stimuleren. Met scholen en kinderopvangorganisaties maken we afspraken om sport en bewegen op school uit te breiden en jeugd in aanraking te brengen met sport. Ook stimuleren we gezond eten bij sportverenigingen met advies en door prijzen uit te reiken aan verenigingen die dit goed doen.

Ronde van Arnhem
De komende weken ga ik over deze plannen verder in gesprek met sportclubs in de stad tijdens mijn ‘Ronde van Arnhem.’ Ik start bij Hockeyclub Upward.