Door Martien Louwers op 10 juni 2013

Werkgelegenheid moet topprioriteit zijn voor Arnhem

De werkloosheid in Arnhem loopt op, sneller dan in vergelijkbare steden. Dat is een verontrustend feit. Het 1100 banenplan van het college lijkt te mislukken. Volgens de planning van het banenplan zouden eind 2012 maximaal 5741 mensen een bijstandsuitkering hebben. Het werkelijke cijfer lag op 5968 lezen wij in de jaarrekening. Er waren 226 meer mensen met een bijstandsuitkering  dan gepland.

De economische crisis zet de werkgelegenheid onder druk. Dat is zichtbaar in alle cijfers. Op lokaal niveau kan de economische crisis niet worden opgelost.  Het is echter onverteerbaar voor de PvdA dat in Arnhem de werkloosheid sneller oploopt dan in vergelijkbare steden.  Het hebben van een (betaalde) baan is essentieel voor participatie. Werkgelegenheid moet daarom topprioriteit zijn. Extra aandacht is hierbij nodig voor kwetsbare Arnhemmers.

Een van de problemen waar ondernemers mee te maken hebben is dat zij moeilijk kredieten kunnen krijgen bij de bank. Ook wanneer zij in de basis gezond zijn, blijkt uit gesprekken met Arnhemse werkgevers. Bij het Bureau Zelfstandigen van de gemeente kunnen ondernemers al een krediet aanvragen. Een ondernemer moet dan wel kunnen aantonen dat zijn eigen inkomen ook onder druk staat. De PvdA vindt het van belang dat in crisistijd bedrijven die mensen in dienst hebben met een lage opleiding of een arbeidshandicap een steuntje in de rug moeten kunnen krijgen. Bij de voorjaarsnota stelt de PvdA daarom voor een lokaal investeringsfonds op te richten waar deze ondernemers een beroep op kunnen doen.  De PvdA wil hiermee voorkomen dat juist de kwetsbare Arnhemmers de werkloosheid verder oploopt.

De komende maanden gaat de PvdA met werkgevers en werknemers in gesprek om te horen wat voor hen noodzakelijk is om de crisis door te komen. De onderkant van de arbeidsmarkt, de binnenstadseconomie, werkgelegenheid voor 40+‘ers en stageplaatsen voor jongeren  zijn onderwerpen die in de gesprekken aan bod zullen komen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers