Statenlid

Jan Daenen

Wonen, Energie en klimaat
Jan Daenen

Over Jan Daenen

[email protected]

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Of je wieg nu staat in een villa in Rozendaal of een corporatieflat in Arnhem-Zuid, je geboorteomgeving mag nooit bepalen welke dromen wel en niet realistisch zijn. Zolang we in ons land dat niveau van gelijke kansen nog niet bereikt hebben is de sociaaldemocratie broodnodig. Het is een eer om mij voor de PvdA in te mogen zetten om aan dat doel bij te dragen in de Provinciale Staten van Gelderland.

Bij de provincie gaat het om een lange adem. Daardoor is dat wat wij doen misschien niet zo heel erg zichtbaar, maar daardoor niet onbelangrijk. Landbouw, ruimtelijke ordening en energie: het zijn allemaal zichtbare en fundamentele maatschappelijke thema’s waar wij als provincie over gaan. Het is ontzettend belangrijk dat we als PvdA op al die thema’s erop hameren dat er met iedereen rekening wordt gehouden, ook de mensen met een kleinere portemonnee of een minder grote bek.

Als woordvoerder Wonen zet ik mij dan ook in om extra te bouwen voor groepen die voor projectontwikkelaars minder interessant zijn zoals alleenstaande ouderen, studenten en starters. Daarnaast is er een stille maar groeiende groep mensen die pech op pech op pech hebben en op straat belanden. Sinds 2010 is het aantal daklozen in Nederland, ook in onze provincie, verdubbeld! Vanuit de staten proberen we het beleid zo te sturen dat pechvogels niet direct naar de straat worden verbannen maar een dak boven het hoofd geboden krijgen zodat ze hun leven weer op kunnen bouwen.

Als woordvoerder Klimaat en Energie blijf ik erop hameren dat de rekening van de verduurzaming van onze maatschappij eerlijk verdeeld wordt. Grote vervuilers moeten meer hun best doen de klimaatdoelen te halen. Gewone Gelderlanders, verenigingen en dorpsscholen helpen we bij het realiseren van verduurzamingsmaatregelen en het verlagen van hun energierekeningen.

Op die manier zet de PvdA zich in voor een eerlijke toekomst voor iedereen.

Als je vragen hebt of denkt dat wij je ergens mee kunnen helpen vanuit de PvdA Gelderand, stel je vragen gerust! Mijn e-mailadres staan hier rechts.

1e woordvoerder

Wonen

Energie en klimaat

2e  woordvoerder

Milieu en leefomgeving

Ruimtelijke ordening

Water

Bereikbaarheid/infra

Openbaar vervoer

Regiovertegenwoordiging:

VALLEI/RIVIERENLAND

Neder-Betuwe, Tiel, Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Wageningen