Wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken

Mark Lauriks

Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire), Wijken en wijkgericht werken, Leefbaarheid, Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk), Armoedebeleid, Schulddienstverlening

Mark Lauriks (1982) is wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken namens de Partij van de Arbeid.

Mark Lauriks werkte bij het Openbaar Ministerie, deed onderzoek naar georganiseerde misdaad en werkte in verschillende adviesfuncties bij de provincie Gelderland, het ministerie van Justitie en Veiligheid en voor de burgemeester van Arnhem. Ook was hij voorzitter van de PvdA in Arnhem.

Portefeuille:

  • 5e locoburgemeester
  • Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire)
  • Wijken en wijkgericht werken
  • Leefbaarheid
  • Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk)
  • Armoedebeleid
  • Schulddienstverlening