Arnhem aan het werk...

Dat betekent de economie aanjagen en meer banen naar Arnhem halen. Werk maken van goede zorg dichtbij. Werken aan veilige buurten met schone straten.


Weet jij de weg naar beschut werk?

door Ria de Vries op 9 juni 2017
Foto PvdA Arnhem

Arnhemmers, die een indicatie nodig hebben bij het UWV voor een beschermde werkomgeving en extra begeleiding, het zogeheten beschut werk, zullen niet actief door de gemeente Arnhem aangemeld worden. Zij moeten dit zelf aanvragen. Maar hoe doe je dat?

lees verder »

Help Arnhemmers uit de schulden

door Redactie op 25 mei 2017

Het College behoort Arnhemmers in de schulden uit hun schuldenmoeras te helpen, zeker als de overheid daar een kwalijke rol in speelt; neem een actieve rol in integrale schuldenaanpak samen met andere overheden en grijp experimenten en proeftuinen aan waar mogelijk.

lees verder »

Extra lening voor Musis baart zorgen

door Martien Louwers op 17 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Onlangs is de nieuwe concertzaal van Musis in gebruik genomen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het verstrekken van een lening aan de stichting MSA van 8 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in 2015 werd aangegeven.

lees verder »

Hoe sociaal is het volgen van de landelijke trend voor de Arnhemmers die in armoede leven?

door Martien Louwers op 16 mei 2017
Foto PvdA

In Arnhem is het aantal mensen met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hoger dan elders in het land. Het Arnhemse college wil het armoedebudget naar beneden bijstellen op basis van cijfers van het CPB. De PvdA vraagt zich af hoe sociaal deze maatregel is.

lees verder »

Geen dure woningen in het Arnhemse groen

door Eric Greving op 10 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Het plan van de gemeente om te zoeken naar locaties voor woningen in het topsegment is volgens de PvdA een slechte verkenning dat voortkomt uit een proces zonder overleg met bewoners en dat ook nog eens ingrijpt in het groen in Arnhem. De afgelopen weken hebben we in de gemeenteraad gesproken over de verkenning wervende woonmilieus.

lees verder »

Willem Drees-penning voor Jo Boersbroek

door Redactie op 3 mei 2017

Op 1 mei huldigden we in de afdeling met hulp van minister Jeroen Dijsselbloem twee jubilerende leden van de PvdA in Arnhem: ombudsteam-vrijwilliger Maria Ohoioeloen (25 jaar lid) en oud-raadslid Luuk Broer (50 jaar lid). Bestuurslid Aart van Cooten ging thuis langs bij Jo Boersbroek, zij ontving de Drees-penning. Aart schreef er het volgende over:

lees verder »

Jeroen Dijsselbloem bij 1 mei-viering in Arnhem

door Redactie op 28 april 2017

Dag van de Arbeid wordt door de PvdA in Arnhem traditioneel op 1 mei gevierd met de huldiging van jubilarissen en een gesprek met een bijzonder gast. Dit jaar is dat demissionair minister van Financiën, Eurogroep-voorzitter en kersvers Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. De viering vindt plaats in Het Bruishuis in Malburgen.

lees verder »

PvdA hand in hand tegen homogeweld! Kom 8 april

door Redactie op 3 april 2017

Afgelopen weekend is er een homostel op gruwelijke wijze toegetakeld omdat ze hand in hand liepen met elkaar. De PvdA Arnhem vindt dit ontoelaatbaar!

lees verder »

Het Diftarsysteem: niet eerlijk en niet sociaal

door Eric Greving op 29 maart 2017

De PvdA heeft tegen de invoering van Diftar gestemd tijdens de behandeling in de Arnhemse gemeenteraad op 27 maart j.l. De voorstellen om het systeem socialer en eerlijker te maken kregen geen meerderheid. Diftar is het systeem waarbij mensen niet meer een vast bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing, maar per aangeboden zak restafval. Papier, plastic en

lees verder »

Samen met de buurt

door Eric Greving op 27 maart 2017

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in

lees verder »