Arnhem aan het werk...

Dat betekent de economie aanjagen en meer banen naar Arnhem halen. Werk maken van goede zorg dichtbij. Werken aan veilige buurten met schone straten.


Wie helpt bij het boodschappen doen?

door Ria de Vries op 18 juli 2016

Zelf boodschappen doen is niet vanzelfsprekend. Het gebruik maken van voorzieningen voor boodschappen, zoals buren/familie of de boodschappenservice van een supermarkt, kan helpen maar niet voor iedereen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij gaan doen om te zorgen dat de mensen die dat echt niet kunnen toch boodschappen in huis krijgen. 

lees verder »

Sportverenigingen Kermisland verdienen duidelijkheid

door Redactie op 15 juli 2016

De PvdA wil dat de sportverenigingen Arvevo en Udi 1896, die nu gebruik maken van sporthal Kermisland, snel duidelijkheid krijgen. De afstoting van deze sporthal staat gepland voor 2019 en de besparing die het oplevert wil het Arnhemse college inzetten voor het exploiteren van het nieuwe zwembad Valkenhuizen.

lees verder »

Behoud succesfactoren Arnhemse wijkaanpak!

door Martien Louwers op 11 juli 2016

Arnhem kent al heel lang een succesvolle wijkaanpak. In het overleg tussen bewoners, gemeente, corporaties en andere instellingen zijn er zichtbare verbeteringen doorgevoerd in o.a. de wijken Klarendal en Malburgen. Betrokken bewoners hebben zich jarenlang ingezet voor de verbetering van hún wijk. Met “van wijken weten” worden er veel meer taken op het niveau van

lees verder »

Discriminatie door politie: Proef met ‘stopformulieren’

door Marilyn A-Kum op 2 juli 2016

De aanhouding van Typhoon in juni maakt duidelijk dat etnisch profileren door de politie niet alleen in de VS maar ook in Nederland voorkomt. Via social media liet Typhoon weten op basis van zijn uiterlijk door de politie aan de kant te zijn gezet. Zijn mooie auto ‘matchte’ namelijk niet met zijn huidskleur. Helaas duiken

lees verder »

Karin Lasthuizen verlaat gemeenteraad Arnhem; wordt hoogleraar in Nieuw Zeeland

door Redactie op 29 juni 2016

PvdA-raadslid Karin Lasthuizen heeft aan burgemeester Kaiser van Arnhem haar ontslag aangeboden. Zij gaat in november aan de slag als hoogleraar op de Brain Picot Chair in Ethical Leadership aan de Victoria Business School in Wellington, Nieuw Zeeland, en zal daarom in het najaar met haar man emigreren. Vanaf september wordt Lasthuizen vervangen door Marte

lees verder »

Armoedebestrijding is mensen echt helpen!

door Ria de Vries op 27 juni 2016

De PvdA vind dat er hard gewerkt moet worden om zoveel mogelijk gezinnen te helpen om uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een onbezorgde jeugd te hebben, en geen zorgen omdat er niet genoeg eten is, ze niet mee kunnen met schoolreisjes en sport. Met het huidige voorstel van het college lukt dat niet

lees verder »

Voorstel Stadsblokken Meinerswijk moet aangepast

door Eric Greving op 27 juni 2016

De PvdA zal op dit moment niet instemmen met het huidige voorstel voor de uitvoering van fase 2 van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. De bebouwing is te fors en te grootschalig, garanties voor cultuur en recreatiefuncties zijn onvoldoende en de communicatie moet bij de gemeente komen en niet bij de projectontwikkelaar.

lees verder »

Niet zomaar bezuinigen op voorzieningen in de wijken

door Martien Louwers op 30 mei 2016

In de perspectiefnota wordt voorgesteld om 1 miljoen euro te bezuinigen op onder andere ondersteuning aan mensen met een beperking, het jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en activiteiten voor ouderen. Volgens de PvdA een onlogisch voorstel.

lees verder »

Integratie als belangrijke opgave in de stad

door Martien Louwers op 30 mei 2016

Tijdens buurtbezoeken komen wij tegen dat de ene kant van de straat moeilijk in contact komt met de andere kant van de straat, omdat de verschillen in inkomen of cultuur groot zijn. Soms geldt dat zelfs voor mensen die elkaars directe buren zijn. Als mensen elkaar niet kennen, elkaar niet zien, dan kunnen vooroordelen ontstaan.

lees verder »

Voorstel aanpak mismatch op de arbeidsmarkt

door Martien Louwers op 30 mei 2016

Vanavond dien ik een voorstel in om de mis-match tegen te gaan op de arbeidsmarkt. We willen dat het college samen met bedrijfsleven en onderwijs gaat nadenken over hoe de mis-match op de arbeidsmarkt in de toekomst kan worden voorkomen en hoe we daar vandaag, nú dus, al op kunnen anticiperen.

lees verder »