Arnhem aan het werk...

Dat betekent de economie aanjagen en meer banen naar Arnhem halen. Werk maken van goede zorg dichtbij. Werken aan veilige buurten met schone straten.


PvdA Regio Arnhem wil actie sociale werkvoorziening

door Ria de Vries op 21 december 2016

De PvdA fracties van de gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven hebben de transitie en de onderhandelingen met de sociale firma Goed Werkt nauwlettend gevolgd. We vinden het jammer dat de onderhandelingen vroegtijdig gestopt zijn en er daardoor geen zekerheid is voor de medewerkers. We maken ons zorgen over het voortbestaan en het werk voor de huidige

lees verder »

Stadsblokken Meinerswijk: de finale

door Eric Greving op 19 december 2016

Op 30 november 2016 vond het referendum plaats over het uitwerkingskader Stadsblokken Meinerswijk. Het moment dat de inwoner van Arnhem zich kon uitspreken. De uiteindelijke opkomst bedroeg 24%. Van deze mensen heeft 64% voor het raadsvoorstel gestemd en 35% tegen. Een duidelijke uitslag dus. Op 19 december heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over

lees verder »

De bewoner praat mee bij windturbines Koningspley

door Eric Greving op 19 december 2016

Al jaren wordt er gesproken over de realisatie van windmolens op de Koningspley en Kleefsewaard. Het college heeft hiertoe intentieovereenkomsten gesloten met een initiatiefnemer. In de communicatie is al die jaren aangegeven dat bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het proces is. Windmolens zijn een kansrijk middel om de ambities op het gebied van duurzame energie

lees verder »

Referendum Stadsblokken Meinerswijk

door Eric Greving op 17 november 2016

Op 30 november 2016 gaan de Arnhemmers naar de stembus om hun mening te geven over de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk. De afgelopen weken is ook de PvdA regelmatig gevraagd wat ons advies is en wat wij hiervan vinden. Het lijkt mij goed om dat kort samen te vatten.

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

Europa en Arnhem: alles wat je wilt weten, vragen en zeggen

door Redactie op 26 oktober 2016

Belastingontwijking, TTIP/CETA en de vluchtelingencrisis. Zomaar een paar onderwerpen die volop in Europa spelen en bovenaan de agenda staan in Brussel. Maar wat betekent dit voor Arnhem? En wat vinden Arnhemmers hiervan?

lees verder »

Praat mee over betrokken zijn en worden bij de stad

door Redactie op 17 oktober 2016

De PvdA-fractie wil horen hoe de gemeente Arnhem de betrokkenheid van bewoners kan vergroten. Daarvoor gaan de fractieleden op maandag 24 oktober het gesprek aan met bewoners die positieve of negatieve ervaringen hebben met de manier waarop zij door de gemeente zijn betrokken bij plannen, projecten of in de wijken.  De bijeenkomst vindt plaats in MFC De Wetering

lees verder »

PvdA-leider Diederik Samsom in Arnhem

door Redactie op 14 oktober 2016

Diederik Samsom, politiek leider van de PvdA, komt dinsdag 18 oktober aanstaande naar Arnhem. Hij heeft zich opnieuw kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met PvdA-leden en andere geïnteresseerden gaat hij in gesprek over zijn drijfveren, ambities en plannen.

lees verder »

‘De arbeidsmarkt van de toekomst: een inclusieve arbeidsmarkt’ – met Jetta Klijnsma en John Kerstens

door Redactie op 27 september 2016

Met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma en Tweede Kamerlid John Kerstens, met ondernemers en werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, met vertegenwoordigers van sociale diensten, het werkgeversservicepunt, lokale en provinciale politici en met de vakbeweging gaan we zaterdagmiddag 1 oktober aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst: de inclusieve arbeidsmarkt. Samen aan het

lees verder »

Nu ook social return bij gemeentelijke subsidies

door Eric Greving op 26 september 2016

Op 26 september heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening vastgesteld. De PvdA heeft hierbij een motie ingediend om verplichtingen te overwegen op het gebied van social return, toegankelijkheid en duurzaamheid. Ook bij gemeentelijke subsidies kan het volgens de PvdA wenselijk zijn om eisen op te nemen op het gebied van social return, toegankelijkheid en duurzaamheid.

lees verder »