Arnhem aan het werk...

Dat betekent de economie aanjagen en meer banen naar Arnhem halen. Werk maken van goede zorg dichtbij. Werken aan veilige buurten met schone straten.


Arnhemse gebouwen toegankelijk

door Joy Moonen - van der Stel op 22 september 2017

De PvdA is van mening dat Arnhem voorop moet lopen op het gebied van toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimtes voor mensen met een “anders werkend lichaam”. Want die toegankelijkheid is in Arnhem niet overal optimaal.

lees verder »

Drie kandidaat-lijsttrekkers bij de PvdA in Arnhem

door Mark Lauriks op 15 september 2017

Martien Louwers, Marilyn A-Kum en Ria de Vries hebben zich gemeld als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA in Arnhem. In een ledenraadpleging in oktober kunnen de leden van de PvdA uit deze drie vrouwen kiezen wie de lijsttrekker van hun partij wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Drie kandidaten die van elkaar verschillen, dus valt er voor de

lees verder »

Deadline kandidaatstelling gemeenteraad aankomende vrijdag

door Mark Lauriks op 29 augustus 2017

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor de PvdA een belangrijk moment om vertrouwen terug te winnen na de verloren Tweede Kamerverkiezingen. Om te laten zien dat we lokaal het verschil kunnen maken. Zeker nu het huidige college het laat liggen als het gaat om het aan het werk helpen van mensen, inspraak van

lees verder »

Toekomst van Speelstoet onzeker

door Redactie op 7 augustus 2017

Het is de vraag of Speelstoet dit najaar nog speelgoed in kan zamelen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De afgelopen jaren werd Speelstoet in de huisvesting ondersteund door Siza. Het pand waarin het speelgoed wordt ingezameld en opgeslagen staat te koop en Speelstoet moet in november vertrekken.

lees verder »

Groeiend aantal klachten over daklozenopvang IrisZorg!

door Ria de Vries op 26 juli 2017

“Bed, bad en brood voor iedereen” zou moeten gelden voor elke dakloze die zich meldt bij de opvang van IrisZorg in de Remisestraat. Uit gesprekken met (ex-)bewoners, (ex-)medewerkers en hulpverleners blijkt dat dat niet altijd de werkelijkheid is. Het aantal klachten groeit.

lees verder »

Blij met ontwikkelingen rond Presikhaaf Bedrijven

door Ria de Vries op 14 juli 2017

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven unaniem besloten dat de huidige medewerkers van Presikhaaf aan de slag gaan in het werkbedrijf Arnhem. Daarmee is veel onrust rond de toekomst van het werkbedrijf weggenomen en is blijvende samenwerking in de regio ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

lees verder »

De mantelzorger aan zet!

door Hanny van Nunen op 13 juli 2017

Het mantelzorgcompliment wordt vanaf 2018 afgestemd op de wens van de mantelzorger.

lees verder »

Diftar voor iedereen

door Eric Greving op 12 juli 2017

In maart van dit jaar heeft de PvdA tegen het voorstel voor invoering van Diftar gestemd, aangezien het voorstel op dat moment niet sociaal, eerlijk en solidair was. Op 10 juli kwam de uitwerking voor de invoering aan bod. Het was een roerige bespreking in de raad…

lees verder »

Windturbines en zonneveld Koningspleij

door Eric Greving op 10 juli 2017

Vandaag heeft de PvdA ingestemd met het bestemmingsplan om vier windturbines mogelijk te maken op de Koningspley. De gesprekken hierover lopen al jaren. In deze discussie heeft de PvdA vooral gepleit voor goed overleg met omwonenden en het waarborgen van een goede bewonersparticipatie.

lees verder »

Oppositie wil verbetering bestuurscultuur

door Martien Louwers op 7 juli 2017

De Arnhemse oppositiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks, Arnhem Centraal, Christen Unie, Partij voor de Dieren, Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderen Partij maken zich zorgen over de bestuurscultuur en daarmee de bestuurbaarheid van de stad. De oppositie dient a.s. maandag in de gemeenteraad twee voorstellen in om de eerste stap te zetten naar een betere samenwerking

lees verder »