Personen

Mark Lauriks

Mark Lauriks

Wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken

Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire), Wijken en wijkgericht werken, Leefbaarheid, Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk), Armoedebeleid, Schulddienstverlening
Giovanni Visser

Giovanni Visser

Fractievoorzitter

Algemene Zaken, Wonen en Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Leefbaarheid, Financiën, Wijksturing en Wijkzaken, Arnhem-Oost, Oostelijk Centrumgebied
El Yazid Aït Chrif

El Yazid Aït Chrif

Raadslid

Economie, Recreatie en Toerisme, Vastgoed en Grondzaken, Financiën, Binnenstad, Inclusie/Integratie/Asiel, Evenementen, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Regionale Samenwerking, P&O
Marjan van Munster

Marjan van Munster

Raadslid

Werk en Inkomen/Schulddienstverlening, Armoede, Duurzaamheid/Afval, Sport en Cultuur, Onderwijs, (Jeugd)zorg en Welzijn, Wmo/Doelgroepenvervoer, Publieke Dienstverlening en Communicatie
Hung Nguyen

Hung Nguyen

Fractievolger

Sanne Bronkhorst

Sanne Bronkhorst

Voorzitter

Nina Arends

Nina Arends

Secretaris

Willem Hoeffnagel

Willem Hoeffnagel

Tweede secretaris

Thijs Lenderink

Thijs Lenderink

Penningmeester

Hakim Hmadouch

Hakim Hmadouch

Vice-voorzitter

Moïsha de Vries

Moïsha de Vries

Lid permanente campagneteam

Activiteiten, sociale media, organisatie en vormgeving.
Martine van de Merwe

Martine van de Merwe

Lid permanente campagneteam

Politiek en organisatie.
Sam Groenendijk

Sam Groenendijk

Lid permanente campagneteam

Financiën en organisatie
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Lid Provinciale Staten

Judith Tenbusch

Judith Tenbusch

Fractievolger Provinciale Staten

Ombudsteam

Ombudsteam