Fokke Spoelstra

Fokke Spoelstra

Statenlid

Kwaliteit openbaar bestuur, Bestuurlijke samenwerking, gebiedsopgaven, Europa, Recreatie en toerisme, Water en Sport
Mujde Palavan

Mujde Palavan

Statenlid

Jan Daenen

Jan Daenen

Statenlid

Wonen, Energie en klimaat
Judith Tenbusch

Judith Tenbusch

Statenlid

Bereikbaarheid, infrastructuur en openbaar vervoer
Peter Kerris

Peter Kerris

Fractievoorzitter

Mark Lauriks

Mark Lauriks

Wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken

Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire), Wijken en wijkgericht werken, Leefbaarheid, Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk), Armoedebeleid, Schulddienstverlening
Giovanni Visser

Giovanni Visser

Fractievoorzitter

Algemene Zaken, Wonen en Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Leefbaarheid, Financiën, Wijksturing en Wijkzaken, Arnhem-Oost, Oostelijk Centrumgebied
El Yazid Aït Chrif

El Yazid Aït Chrif

Raadslid

Economie, Recreatie en Toerisme, Vastgoed en Grondzaken, Financiën, Binnenstad, Inclusie/Integratie/Asiel, Evenementen, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Regionale Samenwerking, P&O
Marjan van Munster

Marjan van Munster

Raadslid

Werk en Inkomen/Schulddienstverlening, Armoede, Duurzaamheid/Afval, Sport en Cultuur, Onderwijs, (Jeugd)zorg en Welzijn, Wmo/Doelgroepenvervoer, Publieke Dienstverlening en Communicatie
Sanne Bronkhorst

Sanne Bronkhorst

Voorzitter

Nina Arends

Nina Arends

Secretaris

Thijs Lenderink

Thijs Lenderink

Penningmeester

Hakim Hmadouch

Hakim Hmadouch

Vice-voorzitter

Martine van de Merwe

Martine van de Merwe

Algemeen bestuurslid / Lid permanente campagneteam

Politiek en organisatie.
Sam Groenendijk

Sam Groenendijk

Lid permanente campagneteam

Financiën en organisatie
Yasemin Yildiz – Ombudsteam

Yasemin Yildiz – Ombudsteam

Benader het ombudsteam voor al uw vragen