Alle mensen

Mark Lauriks

Mark Lauriks

Voorzitter

Giovanni Visser

Giovanni Visser

Secretaris

Debby Kok

Debby Kok

Penningmeester

Aart van Cooten

Aart van Cooten

Algemeen bestuurslid

Jerry Janssens

Jerry Janssens

Algemeen bestuurslid, canvascoördinator

Judith Tenbusch

Judith Tenbusch

Algemeen bestuurslid

Martien Louwers

Martien Louwers

Fractievoorzitter

Algemeen woordvoerder, Woordvoerder Cultuur, Wijkaanpak en ondersteuner voor Economische Zaken, Zorg, Armoede en Financiën.
Eric Greving

Eric Greving

Raadslid

Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiën en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Raadslid

Woordvoerder Economische Zaken, Stadsregiozaken, Jeugdwerkloosheid, Jeugdbeleid en Integratie en ondersteuner voor Cultuur
Marte Straatsma

Marte Straatsma

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Jeugdzorg en Veiligheid
Ria de Vries

Ria de Vries

Raadslid

Woordvoerder Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang/ Crisis/ GGZ
Hanny van Nunen

Hanny van Nunen

Fractievolger

Woordvoerder WMO en Ouderenbeleid, ondersteuner voor Ruimtelijke Ordening/ Wonen, Jeugdzorg, Schulddhulpverlening, Crisis/ GGZ
Joy Moonen – van der Stel

Joy Moonen – van der Stel

Fractievolger

Woordvoerder Inclusie voor de gebieden toegankelijkheid, wonen, werk, onderwijs, beleid en regelgeving voor mensen met een lichamelijke beperking, Tweede woordvoerder Integratie
Juul Diepenbroek

Juul Diepenbroek

Fractiemedewerker

Ombudsteam

Ombudsteam

Ombudsteam

Redactie

Redactie

Redactie website PvdA Arnhem