Arnhem aan het werk...

Dat betekent de economie aanjagen en meer banen naar Arnhem halen. Werk maken van goede zorg dichtbij. Werken aan veilige buurten met schone straten.


Toekomst van Speelstoet onzeker

door Redactie op 7 augustus 2017

Het is de vraag of Speelstoet dit najaar nog speelgoed in kan zamelen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De afgelopen jaren werd Speelstoet in de huisvesting ondersteund door Siza. Het pand waarin het speelgoed wordt ingezameld en opgeslagen staat te koop en Speelstoet moet in november vertrekken.

lees verder »

Groeiend aantal klachten over daklozenopvang IrisZorg!

door Ria de Vries op 26 juli 2017

“Bed, bad en brood voor iedereen” zou moeten gelden voor elke dakloze die zich meldt bij de opvang van IrisZorg in de Remisestraat. Uit gesprekken met (ex-)bewoners, (ex-)medewerkers en hulpverleners blijkt dat dat niet altijd de werkelijkheid is. Het aantal klachten groeit.

lees verder »

Blij met ontwikkelingen rond Presikhaaf Bedrijven

door Ria de Vries op 14 juli 2017

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven unaniem besloten dat de huidige medewerkers van Presikhaaf aan de slag gaan in het werkbedrijf Arnhem. Daarmee is veel onrust rond de toekomst van het werkbedrijf weggenomen en is blijvende samenwerking in de regio ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

lees verder »

De mantelzorger aan zet!

door Hanny van Nunen op 13 juli 2017

Het mantelzorgcompliment wordt vanaf 2018 afgestemd op de wens van de mantelzorger.

lees verder »

Diftar voor iedereen

door Eric Greving op 12 juli 2017

In maart van dit jaar heeft de PvdA tegen het voorstel voor invoering van Diftar gestemd, aangezien het voorstel op dat moment niet sociaal, eerlijk en solidair was. Op 10 juli kwam de uitwerking voor de invoering aan bod. Het was een roerige bespreking in de raad…

lees verder »

Windturbines en zonneveld Koningspleij

door Eric Greving op 10 juli 2017

Vandaag heeft de PvdA ingestemd met het bestemmingsplan om vier windturbines mogelijk te maken op de Koningspley. De gesprekken hierover lopen al jaren. In deze discussie heeft de PvdA vooral gepleit voor goed overleg met omwonenden en het waarborgen van een goede bewonersparticipatie.

lees verder »

Oppositie wil verbetering bestuurscultuur

door Martien Louwers op 7 juli 2017

De Arnhemse oppositiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks, Arnhem Centraal, Christen Unie, Partij voor de Dieren, Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderen Partij maken zich zorgen over de bestuurscultuur en daarmee de bestuurbaarheid van de stad. De oppositie dient a.s. maandag in de gemeenteraad twee voorstellen in om de eerste stap te zetten naar een betere samenwerking

lees verder »

Weet jij de weg naar beschut werk?

door Ria de Vries op 9 juni 2017
Foto PvdA Arnhem

Arnhemmers, die een indicatie nodig hebben bij het UWV voor een beschermde werkomgeving en extra begeleiding, het zogeheten beschut werk, zullen niet actief door de gemeente Arnhem aangemeld worden. Zij moeten dit zelf aanvragen. Maar hoe doe je dat?

lees verder »

Help Arnhemmers uit de schulden

door Redactie op 25 mei 2017

Het College behoort Arnhemmers in de schulden uit hun schuldenmoeras te helpen, zeker als de overheid daar een kwalijke rol in speelt; neem een actieve rol in integrale schuldenaanpak samen met andere overheden en grijp experimenten en proeftuinen aan waar mogelijk.

lees verder »

Extra lening voor Musis baart zorgen

door Martien Louwers op 17 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Onlangs is de nieuwe concertzaal van Musis in gebruik genomen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het verstrekken van een lening aan de stichting MSA van 8 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in 2015 werd aangegeven.

lees verder »