Door op 2 maart 2016

Bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk opnieuw geagendeerd

Het bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk is door PvdA en VVD opnieuw geagendeerd omdat er enerzijds nieuwe informatie verkregen is die het onduidelijk maakt of de raad toentertijd wel in bezit was van de juiste informatie omtrent de vergunning van de puinbreker van van Houtem, en anderzijds dat we twijfels hebben of de toezeggingen van de wethouder inzake de bedrijfsactiviteiten van de Smidse BV wel nagekomen zijn.

Op 13 juli j.l. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Fluvium-Midden Westervoortsedijk-West, waarin woningbouw in dit gebied mogelijk wordt, vastgesteld. Tot op heden was dit een industrieterrein en door deze wijzigingen zouden mogelijk twee bedrijven, van Houtem, een puinverwerkingsbedrijf en De Smidse BV, een metaalverwerkingsbedrijf, in de knel komen. De gemeenteraad heeft opgeroepen de bedrijfsactiviteiten te respecteren en zelfs mogelijkheid te bieden voor uitbreiding van deze bedrijven op eigen terrein. PvdA en VVD hebben gevraagd om een nieuwe agendering van het bovenstaande bestemmingsplan omdat er enerzijds nieuwe informatie verkregen is die het onduidelijk maakt of de raad ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan wel in bezit was van de juiste informatie omtrent de vergunning van de puinbreker van van Houtem en anderzijds dat we twijfels hebben of de toezeggingen van de wethouder inzake de bedrijfsactiviteiten van de Smidse BV wel nagekomen zijn.

Een meerderheid van de raad is voor de woningbouw, waarbij de bestaande bedrijfsactiviteiten gerespecteerd dienen te worden. Beide partijen zijn familiebedrijven die al een lange historie hebben in Arnhem, zij creëren werkgelegenheid voor Arnhem, werk waar we in Arnhem zoveel behoefte aan hebben.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning van de puinbreker van van Houtem uitgebreid besproken en de wethouder heeft tot en met 13 juli volgehouden dat het in de verwachting lag dat de vergunning niet verleend zou worden. Echter uit nieuwe informatie van de provincie, die via een WOB-verzoek boven water gekomen is, lijkt het dat de wethouder al op 3 juli op de hoogte is gesteld dat de provincie geen weigeringsgronden had. De omgevingsvergunning is dan ook conform verwachting op 14 juli, 1 dag na de vaststelling van het bestemmingsplan afgegeven. PvdA en VVD horen graag wat er zich afgespeeld heeft in deze week en of de raad wel in het bezit was van de juiste informatie op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de raad als duidelijke boodschap meegegeven dat bestaande bedrijfsactiviteiten gerespecteerd dienen te worden en de wethouder heeft deze toezegging ook gedaan. Uitspraken als ‘Ik heb echt de wil om daar samen in onderling overleg goed uit te komen’ lijken niet echt te stroken met het feit dat er nu een concept gepubliceerd is waarin de bedrijfsactiviteiten van De Smidse BV rigoureus beperkt worden zonder dat er consensus is over de oplossing. Daar willen beide partijen graag opheldering over. Hanny van Nunen: “Het lijkt wel of deze wethouder liever juridische procedures tegen Arnhemse bedrijven voert in plaats van een constructief overleg met ze aan te gaan. Gaan we in Arnhem zo met onze bedrijven om?”