Door op 14 augustus 2013

Geweld tegen zorgverleners is onacceptabel

De PvdA vindt dat mensen die in de zorg werken hun werk veilig moeten kunnen doen. Het artikel in De Gelderlander over agressie tegen personeel van Ziekenhuis Rijnstate  baarde onze fractie daarom zorgen en is reden tot vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Geweld tegen zorgverleners is onacceptabel. Wanneer dat toch gebeurt, moeten deze mannen en vrouwen in de frontlinie van die publieke taak altijd veilig aangifte kunnen doen. Vandaag zal ik met Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA: Eerstelijnszorg, Preventie en Externe Veiligheid) een bezoek brengen aan het ziekenhuis om te spreken over agressie tegen personeel en mogelijke oplossingen.

In 2011 ontvingen wij ook al signalen over geweldsincidenten tegen ambtenaren van de gemeente Arnhem. Deze vormen van geweld tegen personeel in de publieke sector keuren wij ten zeerste af. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling die gekeerd moet worden.

We lezen in De Gelderlander dat het Hoofd Beveiliging van het ziekenhuis onder andere vraagt om betere afspraken over anonieme aangifte. In het verleden heeft de PvdA-fractie zich in haar Veiligheidsplan eerder hard gemaakt voor het veilig kunnen doen van aangifte. Het kan niet zo zijn dat daders van deze vorm van geweld er mee weg komen omdat mensen geen aangifte durven doen.

Namens onze fractie heb ik de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Herkent het college de signalen zoals die beschreven worden door het Hoofd Beveiliging in Rijnstate?
  2. Hoeveel geweldsincidenten vinden er jaarlijks in Arnhem plaats tegen personeel dat voor een publieke instelling werkt (inclusief ambulance-personeel, wijkagenten, welzijnmedewerkers, leraren)?
  3. Indien die cijfers niet inzichtelijk zijn, is het college dan bereid in overleg te treden met de koepels van deze instellingen om de ernst van dit maatschappelijke probleem in kaart te brengen en gezamenlijk een actieplan op te zetten? (Van aanpak van de daders en het verhalen van de schade, tot training van de medewerkers om te gaan met geweld)
  4. Is het college het met de PvdA eens dat mensen die in de zorg werken en te maken krijgen met geweld, veilig aangifte moeten kunnen doen? Wat doet het college om dit te waarborgen?