Door op 14 augustus 2014

Meer daadkracht nodig om Arnhemse economie te stimuleren

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft in het coalitieakkoord van april 2014 geen concrete plannen gepresenteerd hoe zij de werkgelegenheid wil verbeteren in Arnhem en de concurrentiekracht van de stad in de regio wil vergroten.

Ondertussen is in Arnhem de werkloosheid in 2014 weer verder gestegen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is gestegen van 5809 in 2013 naar 6295 in 2014. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de stadsregio wat innovatie betreft achterblijft ten opzichte van andere regio’s. De ambitie was om als stadsregio Arnhem en Nijmegen de meest concurrerende regio te worden na de randstad. De PvdA denkt dat deze ambitie niet wordt gehaald en maakt zich zorgen over het gebrek aan daadkracht van het Arnhemse college waar het het stimuleren van de economie betreft.

Er is dringend behoefte aan nieuwe werkgelegenheid. Inzet op de circulaire economie, het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, zou voor nieuwe werkgelegenheid kunnen zorgen. Onderzoekers komen uit op ruim 7 miljard euro omzet per jaar en 50.000 nieuwe banen als we in Nederland vol gaan voor de circulaire economie. Mogelijk biedt dit kansen voor de stadsregio.

De PvdA zou graag zien dat het college met ondernemers en onderwijsinstellingen de kansen verkent van de circulaire economie voor werkgelegenheid in de regio. “Mogelijk zien werkgevers ook kansen voor een andere focus”, zegt fractievoorzitter Louwers. “Laten we vooral samen kijken waar de mogelijkheden liggen voor meer banen in de toekomst.”

De PvdA-fractie heeft het college hierover een aantal vragen gesteld.