Ons ongeWOONplan

Door Giovanni Visser op 11 maart 2022

Elke Arnhemmer moet zich thuis voelen in onze stad. Met een betaalbare woning en een zeker bestaan voor iedereen. Wanneer je uit huis gaat, een gezin wil stichten of je wil genieten van je oude dag.

Maar we hebben te maken met een enorme wooncrisis. Arnhemmers kunnen geen betaalbare woning vinden en staan vaak jarenlang op een wachtlijst. Een koopwoning is voor veel mensen onbereikbaar geworden. Dertigers wonen vaak nog gedwongen thuis bij hun ouders. En oudere Arnhemmers die kleiner willen gaan wonen, of jonge starters, worden overboden door beleggers en huisjesmelkers.

Die ongewone wooncrisis vraagt om ongewone oplossingen, die geen dag kunnen wachten. Een plan dat de verziekte woningmarkt weer kan terugbrengen naar wat het zou moeten zijn: geen markt van snel geld, maar juist volkshuisvesting en eerlijke verdeling van goed wonen voor iedereen.

Dit is ons ongeWOONplan voor Arnhem:

Veel meer betaalbare woningen bouwen 

 • We gaan veel en veel meer betaalbare woningen bouwen. Daarbij moeten we lef tonen door ook vaker de hoogte in te bouwen waar dat kan om zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande ruimte. En ook moet er meer sociale huur komen in buurten waar die nu nog bijna afwezig is.
 • Ook nemen we gemeentelijke regels weg die onnodig vertragen, en versnellen we procedures die de bouw van sneller meer woningen mogelijk maakt.
 • Daarnaast voeren we een actief grondbeleid: met een fonds moet de gemeente nieuwbouwprojecten gaan financieren die nu stilstaan vanwege een negatieve grondexploitatie.

Weg met de woonprofiteurs

 • Een zelfbewoningsplicht voor alle woningen van Arnhem, onafhankelijk van de prijs of de buurt.
 • Een beleggersverbod voor winstjakkeraars en huisjesmelkers, niet alleen voor nieuwe beleggers, maar ook de toepassing van een actief beleggersquotum dat terugloopt naar 0%: we willen de beleggers die zich niet inzetten voor betaalbaar wonen onze stad uit!
 • Strengere verkameringsregels en stevige handhaving, en tegelijk versterken we kleine verenigingen van eigenaren en huurdersverenigingen.

 

Creatieve maatwerkoplossingen mogelijk maken 

 • We brengen in kaart welk vastgoed nu nog onnodig leeg staat en halen beperkingen weg of transformeren  naar duurzame en energiezuinige woningen, zodat er snel en goedkoop in gewoond kan worden.
 • We simuleren collectieve of andere bijzondere woonvormen waarbij bijvoorbeeld jongeren, studenten, statushouders en ouderen bij elkaar wonen.
 • We vergroten de mogelijkheden voor senioren om in voor hen passende seniorenwoningen in hun vertrouwde buurt te kunnen blijven. Dat maakt gemeenschapszin, gevoel van veiligheid, nabuurschap en mantelzorg makkelijker.

Opknappen van onze buurten 

 • Wonen is ook woonplezier en daarom beginnen we een grote operatie om alle Arnhemse buurten op te knappen.
 • We vergroenen de openbare ruimte en maken hem veiliger en leefbaarder.
 • We gebruiken de duurzaamheidsslag om woningen niet alleen maar zuiniger te maken, maar ook het wooncomfort te vergroten en verloedering aan te pakken.

Giovanni Visser
Lijsttrekker PvdA Arnhem

Giovanni Visser

Giovanni Visser

Lees mijn brief aan alle Arnhemmers hier: Brief aan alle Arnhemmers. Ik ben Giovanni en 23 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Naast het raadslidmaatschap werk ik bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik woon in Arnhem-Zuid. In mijn vrije tijd houd ik van fietsen, wandelen, lezen of een fijn

Meer over Giovanni Visser

Waar ben je naar op zoek?