Door op 1 december 2014

PvdA stelt vragen over hulp aan kinderen van gedetineerden

De zorg voor kinderen van wie de moeder een gevangenisstraf heeft gekregen is nog te vaak slecht geregeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de landelijke PvdA-fractie.

Twee jaar geleden is bij 55 gemeenten geïnventariseerd of zij wisten hoe ze moesten omgaan met de hulpvraag van een moeder die de gevangenis in zou moeten. Dat bleek in slechts één gemeente goed geregeld. Hierop beloofde het kabinet dat er maatregelen genomen zouden worden om de zorg voor kinderen van gedetineerden moeders beter te regelen. Zo zou er in gemeenten een hulpverlener belast worden met het organiseren van de zorg voor deze kinderen. Ruim twee jaar later blijkt dat van de 55 gemeenten er slechts door twee gemeenten verwezen wordt naar een dergelijke hulpverlener. De aangewezen persoon om te helpen is de gemeentelijke coördinator die zich bezighoudt met de begeleiding van (ex-)gedetineerden.

Elke gemeente heeft in principe zo’n coördinator, maar die blijkt niet bekend bij de collega’s. “Kwetsbare kinderen mogen niet het slachtoffer worden van hun gedetineerde ouders,” vindt PvdA-raadslid Marilyn A-Kum. Het is dan ook zorgwekkend dat er binnen veel gemeenten niets geregeld is om deze groep, zowel ouder(s) als kind, goed te begeleiden bij hun hulpvraag. De PvdA wil weten op welke manier Arnhem met deze kwetsbare groep omgaat en stelt vragen aan het college van B&W.

De mondeling vragen vind je hier (pdf).