Sociale huur maar toch duurder uit!

4 maart 2018

De PvdA heeft geconstateerd dat de energierekening voor oudere huizen met sociale huur schrikbarend hoog zijn. Onderzoek wijst uit dat dit komt doordat huizen van voor 1965 slechter geïsoleerd zijn en veel meer tochten. Afrekeningen waarbij mensen na het eerste jaar 800,- bij moeten betalen , en een maandbedrag dat omhoog gaat richting 180,- voor een alleenstaande met alleen een uitkering, zorgen ervoor dat mensen betalingsachterstanden oplopen en het nieuwe maandbedrag niet in hun budget past.  Dit komt voornamelijk door de stookkosten .

De PvdA is van mening dat naast de huurprijs en servicekosten ook de gemiddelde energiekosten vermeld moeten worden bij Entree zodat mensen bewust een keuze kunnen maken. Gezien de gemiddelde wachttijd op een huis in Arnhem zijn deze mensen niet zomaar uit de problemen. .

Ons raadslid Ria zal aanstaande maandag het college vragen om met de woningbouwverenigingen af te spreken dat de energiekosten vermeld worden, én of het college de mensen die nu een betalingsachterstand en hoge lasten hebben wil helpen door bijvoorbeeld woonkostentoeslag toe te kennen.

Hier vind je de vragen:

Vragen: Sociale huur maar toch duurder uit!